Satamien uudet energiaroolit

Suomen Satamaliitto ry (info a Satamaliitto.fi), 16.11.2022

Talouden energiamurros tuo satamille aivan uusia rooleja ja tehtäviä, toteaa Annaleena Mäkilä paneelikeskustelussa TRA22 konferenssissa Lissabonissa.

Karkeasti noin 40% Euroopan satamien kautta kulkevista tavaravirroista ovat energiasidonnaisia. Kun nämä virrat muutetaan vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja käyttövoimiin ja näillä tuotettuihin tuotteisiin, ei pelkästään tavaravirrat muutu ja infrastruktuurin käyttö muutu, vaan satamissa tarvitaan merkittäviä infrastruktuuri-investointeja aivan lähivuosina.

Murroksen taustalla on liikenteen decarbonisaation edistäminen. Sataman sisällä kasvihuonekaasujen vähentäminen mahdollistuu satamanpitäjän omin toimin ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa edistäen mm. varustamoiden tavoitteita siirtymisessä puhtaisiin polttoaineisiin ja käyttövoimiin kuten investoimalla sataman maasähkökytkentään.

Satamien likellä on usein teollisuuden klustereita, joissa teolliset toimijat suunnittelevat muutosta omissa tuotannon edellyttämissä käyttövoimissa. Tässä kohtaa satama voi fasilitoida teollisuuden energiatarpeita uusissa vaihtoehtoisissa polttoaineissa. Satamat ovat osoittaneet entistä laajemmin kiinnostusta mm. tuulivoimainvestointeihin myös Suomessa.

Kaiken kaikkiaan satamilla on hyvin tärkeä rooli talouksien energiamarkkinoiden murroksessa sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Satamilla on kiinnostavalla tavalla luonnollinen sijainti hyödyntää uusia vaihtoehtoisia käyttövoimia näiden tuonnin, viennin, jakelun, varastoinnin ja jopa tuotannon paikkana.

Tämä kaikki tarkoittaa mittavia investointipaineita satamissa, usein tiukassa maa-alueella ympäröivän kaupungin syleilyssä.

EU:n yhteisrahoituksen instrumentit kaipaavat sen ymmärtämistä, että murros on horisontaalinen ja kaipaa nykyisten liikenne- ja energiapuolen rahoitusinstrumenttien yhteensovittamista, painottaa Annaleena Mäkilä.