Tarvitaan kansallinen satamien sähköistämisen ohjelma

Suomen Satamaliitto ry (info a Satamaliitto.fi), 2.3.2023

Satamaliiton viestit seuraavalle hallitukselle: Satamien potentiaali talouden energiasiirtymässä kannattaa ottaa täysimittaisesti käyttöön.

Me satama-alalla toimivat tiedostamme sen, että satamien toiminnasta puhuttaessa ei monellekaan tule ihan ensimmäiseksi mieleen energiamarkkinat ja niiden murros. Nyt on kuitenkin kehkeytymässä vallan uusi asetelma, jossa satamien ideaalinen sijainti veden äärellä, rooli kuljetus- ja materiaalivirtojen keskellä, sijainti teollisen toiminnan likellä sekä talouden vauhdilla eteenpäin puskeva irtaantuminen fossiilisista polttoaineista antaa Suomen satamille – niin haluttaessa – uuden tehtävän todellisina vaihtoehtoisten käyttövoimien energiahubeina.

Satamat ovat uuden edessä. Näin koko Euroopassa mutta myös Suomessa. Tavaraliikenteen solmukohdista on tulossa hyvää vauhtia energiahubeja uusille vähähiilisille ja kestäville käyttövoimille. Samalla koko energiatuotannon käynnissä oleva muutos heijastuu satamien kautta kulkeviin materiaalivirtoihin. 

Karkeasti arvioiden 40 % Euroopan satamien kautta kuljetetusta rahdista on energiasidonnaisia raaka-aineita ja tuotteita. Satamilla on perinteisesti merkittävä rooli fossiilisten polttoaineiden tuonnissa, viennissä, jakelussa ja varastoinnissa. Kaikki tämä on muutoksen kohteena. 

Tulevaisuudessa vaihtoehtoisia polttoaineita kuten vetyä, ammoniakkia ja ylipäätään vihreää sähköä tuodaan ja ehkä viedäänkin Suomen satamien kautta. Lisäksi useat satamat tarjoavat luontevan paikan tuottaa ja varastoida uusia vähähiilisiä polttoaineita ja käyttövoimia. Tähän energiamurrokseen satamat valmistautuvat jatkuvalla alueen toiminnallisuuden kehittämisellä ja infrastruktuurin rakentamisella. 

Vauhdittamaan kehitystä siten, että kestävät kuljetusketjut ja kansainvälinen saavutettavuus turvataan kaikkialla Suomessa, Suomen Satamaliitto esittää, että heti seuraavan vaalikauden alussa valmistellaan satamien laajamittaisen sähköistämisen ohjelma. 

Ohjelman tavoitteena olisi edistää mm. satamien maasähköinvestointeja, vedyn ja muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien edellyttämän jakeluninfrastruktuurin syntymistä satamiin ja satamien tuntumaan, tarvittavia investointeja sähköverkon vahvistamiseksi ja satamien putkistoinfrastruktuurin rakentamistarpeita. Ohjelmalla varauduttaisiin myös meriliikenteen käyttövoimien siirtymään fossiilisista polttoaineista vähähiilisiin taikka nollapäästöisiin käyttövoimiin ja teknologioihin. 

 Ohjelma kattaisi myös infrastruktuurin digitoinnin ja tiedon sekä älyn hyödyntämisen väylien tehokkaassa käytössä sekä tavarankäsittelyn automaation ja robotisaation edistämisen. Ohjelman sisältämällä kansallisen vihreän siirtymän kannusteella satamien täysi potentiaali voidaan saada koko yhteiskunnan hyödyksi. 

Lisäksi Suomen Satamaliitto ry esittää yhdessä Suomen Varustamot ry:n kanssa alusten satamassa käyttämän maasähkön verotuksen huojentamista samalla tavalla kuin erityisesti samassa risteilyliikennemarkkinassa kilpailevat Ruotsi, Saksa ja Tanska ovat tehneet.