FuelEU Maritimen sisällöstä syntyi sopu: talvimerenkulun asema parani

Suomen Satamaliitto ry (info a Satamaliitto.fi), 5.4.2023

Alusten kestäviä polttoaineita koskevat säännökset valmistuvat EU:n päätöksentekoprosessissa. Määräyksillä on selkeitä yhtymäkohtia satamien maasähköinvestointeihin.

Neuvottelijat onnistuivat kasvattamaan talvimerenkulun saamaa erityiskohtelua neuvoston, parlamentin ja komission saavuttamassa alustavassa sovussa FuelEU Maritime asetuksesta 23.3.2023. Direktiivi säätelee aluspolttoaineiden siirtymää kohti hiilettömyyttä ja uusiutuvuutta ja sisältää aluksia koskevat velvoitteet maasähkön käytölle.  

Neuvotteluissa päästiin sopuun vahvimpiin jääluokkiin kuuluvien jäävahvisteisten laivojen huomioimisesta pysyvällä kompensaatiolla. Jäissä navigointi huomioidaan aluksilta vaadittavissa päästövähennyksissä ainakin vuoden 2034 loppuun asti, aiemmin saavutetun 2030 sijaan. 

Trilogineuvottelujen sisällön tekniset täsmennykset ja hyväksynnät toteutuvat noin kuukauden sisään, jolloin saadaan tarkat lopulliset tulevien säädösten tekstimuotoilut.  

FuelEU edellyttää, että yli 5000 GT kontti- ja matkustaja-alusten on käytettävä maasähköä TEN-T verkon satamissa vuodesta 2030 alkaen. Alustava sopu laajentaa käyttövelvollisuutta näille aluksille siten, että velvoitteen piiriin tulevat maasähköliittymät satamissa, jotka eivät kuulu TEN-T –verkkoon. EU:n on määrä arvioida ennen vuotta 2030 nyt voimaan tulevien vaatimusten mahdollinen laajentaminen myös muun pienempiin aluksiin ja muihin alustyyppeihin.