EU-rahoitushakuja avoinna satamille

Suomen Satamat ry (info a Satamaliitto.fi), 8.5.2023

Siinä, missä EU:n liikennepolitiikkaa ohjaava TEN-T suuntaviiva-asetusta uudistetaan ja loppuvaiheen neuvottelut ovat Brysselissä vasta käynnistyneet, meneillään olevan rahoituskauden liikenteen hakuja avautuu säännöllisin väliajoin ja juuri nyt on avoinna useampikin kiinnostava hakumahdollisuus TEN-T satamaverkon satamille.

Toukokuussa on avautunut mm. satamien kaksoiskäyttöisen infrastruktuurin kehittämiseen tähtäävä Military Mobility –haku. Nimestään huolimatta tukirahoitus on tarkoitettu normaaliin siviilikäyttöisen infran kehittämiseen, kunhan sitä voidaan perustella myös mahdollisilla varautumisen ja puolustuksen käyttötarpeilla.  

Suomella ja Suomen satamilla voidaan arvioida olevan varsin otollinen hetki hakea kaksoiskäyttöiseen infraan kohdentuvaa rahoitusta tuoreen NATO-jäsenyytemme vuoksi sekä muuttuneeseen turvallisuusympäristöön vedoten. Haku on auki toukokuusta syyskuulle 2023. Lisää tietoa Traficomin sivuilta: 

CEF Liikenteen vuoden 2023 sotilaallista liikkuvuutta koskevan haun infotilaisuus

CEF 2023 Liikenteen sotilaallista liikkuvuutta koskeva haku

EU:n komission CINEA-rahoitusyksikkö on luonut reaaliaikaisen sivuston liikenteen ja satamien rahoituksen hakuja ja projektien seurantaa varten.  

Satamia koskevia EU-tukirahoituksen mahdollisuuksia on Connecting Europe Facility (CEF) liikenteen ja energian osa-alueillaohella sekä mm. Programme for the Environment and Climate Action (LIFE), Horizon Research (Horizon) in the sectors Climate, Energy and Transport, The European Maritime, Fisheries and Aquaculture (EMFAF) and the Innovation Fund (innovFund) 

Siirry CINEA seurantataulukkoon tästä

Satamienkin kehityshankkeissa on entistä useammin kyse tutkimuksen ja innovaatioiden käyttöönotosta uudessa ympäristössä tai aivan uuden teknologisen kehittämisen kohteesta. Näitä Horizon –hakuohjelmia on myös satamille saatavilla. Lisätietoa löytyy Työ- ja elinkeinoministeriön kautta, mm. uusiutuvan energian (aurinkopaneelien) investointeja koskeva haku on juuri nyt avoinna.  

Tutustu TEM:n sivuistoihin: 

Uusiutuvan energian rahoitusmekanismin haku

RENEWFM - Info Day

Unionin uusiutuvan energian rahoitusmekanismi (RENEWFM) 

Pienikokoisia innovaatiorahaston hankkeita varten on nyt avoinna maaliskuussa 2023 auennut haku, josta lisää tietoa seuraavista dokumenteista. 

Haun tiedot tästä

Infopäivän materiaali löytyy seuraavasta:  

Innovation Fund: Info Day on the third call for small-scale projects

Lisäinfoa: 

Innovation Fund - Best practices from previous Calls for Proposals

Innovation Fund - Key statistics from the first Call for Small-Scale Projects

Materiaaleista löytyy hyvin myös vastuuvirkamiesten kontaktitietoja, mikäli on tarve käydä täydentävää keskustelua esimerkiksi kansallisen hyväksymisprosessin sisällöstä.