Onko satamasi alue liikkumis- ja dronerajoitettu?

Suomen Satamat ry (info a Suomensatamat.fi), 9.1.2024

Satamanpitäjällä on mahdollisuus hakea sataman alue erityiseksi liikkumis- ja oleskelurajoitetuksi alueeksi Sisäministeriön asetukseen kirjattavalla päätöksellä. Suomen Satamat ry:n vuositilastotiedustelun mukaan puolet yleisistä satamista on hakenut alueelleen tällaisen statuksen. Sataman liikkumis- ja oleskelurajoitusta voi lisäksi täydentää dronen lennättämistä rajoittavalla päätöksellä. Tällaisen lennätyskiellon on puolestaan hakenut itselleen 2/3 vuosikyselyyn vastanneista Suomen satamista.

Sisäministeriö on antanut asetuksen liikkumis- ja oleskelurajoituksista (1104/2013), joka on tullut voimaan 1.1.2014. Asetukseen on koottu kaikki poliisilain mukaisten liikkumis- ja oleskelurajoitusten alaiset kohteet. Asetusta on sen voimaantulon jälkeen muutettu neljä kertaa ja voimassa olevassa asetuksessa on yhteensä 130 kohdetta. Liikkumista ja oleskelua on rajoitettu mm. lentokenttien, kantaverkon muuntoasemien, eräiden kaivos- ja teollisuusalueiden sekä satamien alueilla. 

Dronelennätyksen rajoittavaa päätöstä haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Traficomilta. 

Molemmat yllä mainitut rajoituspäätökset mahdollistavat rikkomuksista sakkorangaistuksen, mitä yksinomaan satamajärjestyksessä oleva kielto/lupamääräys ei mahdollista.