Hankala vuosi 2023 satamissa

Suomen Satamat ry (info a Suomensatamat.fi), 7.2.2024

Päättynyt vuosi oli Suomen satamien rahtiliikenteessä vaatimaton. Useassa satamassa liikennemäärät laskivat kaksinumeroisin prosentein ja valtakunnallisestikin vuosi päättyi ulkomaan rahdin osalta liki 8 prosentin laskuun verrattuna vuoden 2022 rahtimääriin. Suomen Satamat ry:n julkistamien tilastotietojen mukaan viennin vuotuinen rahtimäärä laski satamissa hieman yli 8 prosenttia ja tuonnin määrä vajaan 8 prosentin verran aiempaan vuoteen verrattuna.

Kokonaisuutena ulkomaan rahdin määrä oli 86,3 miljoonaa tonnia (vienti 44,3 mtn ja tuonti 42 mtn). Yhtä alhaisella rahtitasolla on oltu edellisen kerran vuonna 2015, jolloin ulkomaan rahtivolyymi on noin 86 miljoonaa tonnia.

Ulkomaan konttiliikenteen määrä laski vuonna 2023 viiden prosentin verran (5,3%) vastaten siten 1,37 miljoonan TEU:n (merikontin) määrää. Suhdannetilanteeseen nähden paremmin on pintansa pitänyt vientikonttiliikenne, joka laski 1,4 %:n verran kun taas tuonnin määrä konteissa laski 9,2 prosenttia.

Talous- ja henkilöpakotteiden sekä muiden yksittäisten kuljetuksia koskevien päätösten johdosta Venäjän transitoliikenne on vähentynyt merkittävästi Suomen satamissa. Valtaosalla satamista vähäinenkin Venäjän transitoliikenne on loppunut. Vain viidessä satamassa on ylipäätään tilastoitu kauttakulkuliikennettä, Venäjälle tai esim. Ruotsiin. Transitoliikenteen määrä oli vuonna 2023 noin 3,2 miljoonaa tonnia.

Vuosi 2023 osoittaa, että matkustajaliikenne alkaa toipua pandemian ja Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan heijastusvaikutuksista. Helsingin Satama oli vilkkain linjaliikenteen satama liki 9 miljoonan matkustajan määrällä. Turun Sataman kautta kulki vuonna 2023 reilut 2,3 miljoonaa matkustajaa. Muita säännöllistä matkustajien ja rahdin linjaliikennettä harjoittavia satamia ovat Naantalin Satama ja Kvarken Ports Vaasassa.

Suomen Satamat ry:n jäsenkuntaan suunnattu erillinen vuositilastotiedustelu osoittaa muun muassa, että satamayhtiöiden suunnittelemien, alusten käyttöön tarkoitettujen maasähköinvestointien toteuttamisen aikataulu on hidastunut muutaman vuoden takaisista aikatauluarvioista. Trendinomaisesti etenevä kehitys päästöjen vähentämisestä kuljetusketjuissa ylläpitää alan näkemystä siitä, että maasähkön käytön investointeja tullaan toteuttamaan vuoteen 2030 mennessä useammassa satamassa, kuin mihin vaihtoehtoisten käyttövoimien yhteisölainsäädäntö tulee säädösperusteista investointia edellyttämään.

Suomen Satamat ry julkaisee kuukausittain keskeisimpien satamien ulkomaan rahtiliikenteen, konttiliikenteen ja kauttakulkuliikenteen volyymilukuja. Suomen Satamat ry:n kotisivuilla julkaisemat luvut perustuvat Traficomin alalta keräämään ja Tilastokeskuksen julkaisemaan tilastodataan.