Päivitä ympäristöriskitiedot Ecoports SDM-työkalulla

Suomen Satamat ry (info a Suomensatamat.fi), 7.2.2024

Riskienarviointi ja -hallinta ovat nykyään lähtökohta kaikessa turvallisuusaiheisessa ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen tähtäävässä lainsäädännössä. Vapaaehtoiset yritystoiminnan vastuullisuusohjelmat haluavat tietoa ja näyttöä yrityksen toimenpiteistä vastuiden hoitamisesta. ESPOn Ecoports -työkalut antavat apua näiden tehtävien toteutukseen.

Ecoports on European Sea Ports Organisation’in alainen satamanpitäjien oma verkosto, johon jokainen satama voi liittyä. Se edustaa satamien kokemuksen- ja vertaistiedon vaihtoa. Suomalaisiakin satamia Ecoports verkostossa on useita, tutustu satamalistaan osoitteessa www.ecoports.com/network.

’Pääsymaksuna’ verkostoon on ympäristöasioiden ja -riskien tunnistamiseen liittyvän itsearvioinnin (Self Diagnosis Method, SDM) tekeminen, jonka perusteella voi mm. verrata omaa asemaansa suhteessa arvioinnin tehneiden eurooppalaisten satamien keskiarvoon.

SDM -itsearviointia voi hyödyntää omassa toiminnassaan eri tavoin. Päivittäinen ympäristökysymysten hallinta keskittyy kerrallaan yksittäisiin teemoihin. SDM on tarjonnut kätevän tavan tehdä aika ajoin ympäristöasioiden laajempi katsaus, jolla saa päivitettyä aiheiden keskinäistä painoarvoa ja joka auttaa suunnittelemaan resurssien ohjaamista. SDMää voi käyttää yhtä hyvin niin perehdyttämiseen kuin sisäiseen koulutukseenkin.

Toinen tarjolla oleva väline on satamatoimintaan laadittu ympäristösertifikaatti Port Environmental Review System (PERS), jonka varmentaa riippumaton LRQA Nederland B.V. Sen suositukset perustuvat säännöllisesti päivitettävään ESPO Green Guide’en, joka edustaa satama-alan parhaita toimintatapoja ympäristöasioiden hallinnassa. Osa satamista on hankkinut sen ISO 14001-järjestelmän rinnalle, mutta se voi olla myös etappi kohti sitä.

Lisää tietoa Ecoports-verkostosta se sivuilta: www.ecoports.com/ , www.ecoports.com/sdm , www.ecoports.com/pers
The Port Environmental Review System (PERS) doesn’t only incorporate the main general requirements of recognised environmental management standards (e.g. ISO 14001), but also takes into account the specificities of ports. PERS builds upon the policy recommendations of ESPO and gives ports clear objectives to aim for. Its implementation is independently reviewed by LRQA Nederland B.V.

A PERS certification is valid for a period of 2 years.

European Sea Ports Organisation