Ajankohtaista merituulivoima-asiaa

Suomen Satamat ry (info a Suomensatamat.fi), 14.5.2024

Valtioneuvosto teki 2.5.2024 kielteisen päätöksen 16:een talousvyöhykkeen merituulivoimaa koskevaan hyödyntämisoikeushakemukseen. Nyt kielteisen päätöksen saaneet hakijat ovat OX2 Finland Oy:n tytäryhtiöt Halla Offshore Wind Oy ja Laine Offshore Wind Oy, Eolus Offshore Ab:n tytäryhtiöt Navakka Offshore Ab ja Wellamo Offshore Ab, Skyborn Renewables Offshore Finland Oy, Ilmatar Energy Oy:n tytäryhtiöt Ilmatar Vågskär Ab, Ilmatar Bothnia & Bothnia West Ab ja Ilmatar Offshore Ab, Suomen Hyötytuuli Oy sekä Copenhagen Infrastructure Partners P/S:n hallinnoiman rahaston omistamat Pohjan Puhuri Oy ja Pohjan Viima Oy.  Monet näistä Pohjanlahdella sijaitsevista alueista olivat keskenään päällekkäisiä. Valtioneuvosto perusteli kielteistä päätöstään hyödyntämisoikeushakemuksiin muun muassa pyrkimyksellä investointiympäristön ennakoitavuuteen, selkeyteen ja tasapuolisuuteen, yhteiskunnan kokonaisedun huomioimisella sekä sillä, että hyödyntämisoikeuksien myöntäminen heikentäisi valmisteltavana olevan uuden lain ohjaavia vaikutuksia.  

Tämä merituulivoimarakentamisen pelisääntöjä selkeyttävä lakihanke on parhaillaan käynnissä TEMin johdolla. Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on edistää kunnianhimoisesti merituulivoiman rakentamista Itämerellä ja luoda kilpailuetua merituulivoiman sijoittumiseksi Suomeen. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää vielä sidosryhmätilaisuuden lakihankkeesta verkossa Teams-palaverina 23.5.2024 klo 13.00-14.30. Voit ilmoittautua tilaisuuteen 22.5. mennessä tästä linkistä. 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid selvitti merituulivoiman mahdollisuuksia liittyä kantaverkkoon. Fingrid on tunnistanut länsirannikolta alustavasti viisi aluetta, joissa Manner-Suomen kantaverkkoon voitaisiin liittää suuria merituulivoimahankkeita 2030-luvulla. Liitynnät edellyttäisivät merkittäviä investointeja kantaverkkoon. Alueet ovat Ulvila, Närpiö, Vaasa, Raahe ja Raisio. Lisäksi Inkoon alue on määritetty liityntämahdollisuudeksi, mikäli merituulivoiman rakentaminen tulee mahdolliseksi myös Suomen eteläisillä merialueilla. Fingrid kerää sidosryhmiltä palautetta selvityksestä sekä näkemyksiä tarkempien liittymispisteiden määrittämisestä 23.6. asti. Asiasta järjestetään myös sidosryhmätilaisuus 22.5.