Tärkeät europarlamenttivaalit

Suomen Satamat ry (info a Suomensatamat.fi), 14.5.2024

Ensi kuussa pidettävät Euroopan unionin parlamenttivaalit on tärkeä mahdollisuus vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen ja sen päätöksentekoon. EU-pöytiin tarvitaan päättäjiä, jotka ymmärtävät satamien ja merenkulun merkityksen Suomelle ja koko Euroopalle. Tarvitaan vahvaa ymmärrystä siitä, että toimivat satamat ovat keskeinen osa Euroopan sisämarkkinaa ja taloutta, mutta myös kokonaisturvallisuutta ja ilmastotoimia.  

Kotimaisestä näkökulmasta korostuu se, että tällä hetkellä Suomi on hyvin riippuvainen merikuljetuksista, jopa 96 % osuuden tuonnista ja viennistä kulkiessa meriteitse. Pitkälläkin aikavälillä tulee varmistaa, että pohjoiset olosuhteemme saavat ymmärrystä myös kansainvälisissä neuvottelupöydissä.  

Huhtikuussa julkaistiin Euroopan komission ja neuvoston Italian ex-pääministeriltä Enrico Lettalta tilaama raportti EU:n sisämarkkinoiden tilasta. ”Much more than a Market” (”Paljon muutakin kuin markkina”) -raportissa korostetaan, että liikennealan strateginen kehittäminen on olennaisen tärkeää, jotta EU:n kunnianhimoinen vihreä siirtymä voi toteutua. Raportissa todetaan, että EU:n on arvioitava ja vältettävä toimia, jotka johtavat ei-toivottuun liikennemuoto- tai liikennesiirtymään esim. meriliikenteestä maanteille tai EU-satamista EU:n ulkopuolisiin satamiin. Myös merenkulun vielä osin hyödyntämätön potentiaali EU:n sisäisessä liikenteessä nostetaan esiin, mainiten erityisesti satamakäynteihin liittyvät monimutkaiset raportointi- ja tullausmenettelyt.  

Puhdas siirtymä ja toimenpiteet meriliikenteen arvoketjun viherryttämiseksi vaativat alalta mittavia investointeja. Tähän tarvitaan tukea niin jäsenmaissa kuin myös EU:lta. Eurooppalaisen kattojärjestömme ESPOn mukaan satamien yhteenlasketut investointitarpeet Euroopassa ovat valtavat, noin 80 miljardia euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lettan raportissa suositellaan Verkkojen Eurooppa (CEF) -välineen uudistamista vastaamaan paremmin aikamme uusiin haasteisiin, kuten kykyyn sietää ilmastonmuutosta ja sotilaallista liikkuvuutta koskeviin vaatimuksiin. Puhtaan siirtymän edetessä on olennaista, että satamat voivat osallistua myös energiapoliitiikkaa ja luvitusta koskeviin päätöksiin. 

Suomalaiset satamat toimivat eturintamassa, kun kyse on EU:lle asetuista keskeisistä prioriteeteista: strategisesta kilpailukyvystä, kokonaisturvallisuudesta ja puhtaan siirtymän edistämisestä. Valitsemalla Euroopan parlamenttiin edustajia, jotka ymmärtävät satamien ja merenkulun merkityksen Suomelle ja koko Euroopalle, ja ovat kiinnostuneita alalle tärkeistä liikenne- ja matkailuvaliokunnan (TRAN) ja ympäristövaliokunnan (ENVI) jäsenyyksistä voimme varmistaa, että Suomi ja Eurooppa pysyvät kilpailukykyisinä, turvallisina ja ympäristöystävällisinä. Kun äänestämme kesäkuun parlamenttivaaleissa, äänestämme Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta.

Lue tästä Suomen Satamat ry.:n EU-tavoitteet