Vuotuinen Green Port Conference koolla ilmastoasioissa

Vuoden 2022 esitysten sato Green Portissa oli ajankohtainen ja monipuolinen. Tilaisuuden iskulauseeksi nousi “It’s not a project, it’s a process”. Vaihtoehtoisten polttoaineiden (maasähkö, vety, metanoli) vauhdittaminen, sekä satamien välisten Green Corridors -aloitteiden eteneminen ovat pari esimerkkiä tulevaisuuteen kurkottavista sisällöistä.

Ajankohtaisuutta osoitti mm. ESPOn esittelemä satama-alan vuotuinen ympäristöraportti, jossa ilmasto oli noussut  EcoPorts Self-Diagnosis Method (SDM) -kyselyyn vastanneiden satamien kesken ensimmäistä kertaa tärkeimmäksi ympäristökysymykseksi. Tutustu koko raporttiin ESPOn sivuilla!

Vihreiden käyttövoimien kirjo oli eri tavoin esillä. Yksimielisyys vallitsee siitä, että vaihtoehtoja tarvitaan ja ratkaisuja valmistellaan monella konseptilla. Maersk on päättänyt satsata isosti metanoliin, tilannut joukon aluksia ja valmistelee liikennettään palvelevaa metanolin jakeluverkkoa. Itämerikin sisältyy mahdollisten kohteiden listaan. Vihreän vedyn valmiisiin kaupallisiin ratkaisuihin kuljetusketjussa tähtäävä RH2INE –hanke etenee Reininjoen varrella hollantilaisten johdolla, H2Ships-Interreg-hankkeessa on puolestaan useita Keski-Euroopan merisatamia.   

Maasähkölle on oma tulevaisuutensa, mutta sekin vaatii vielä työtä. Mielenkiintoisen esimerkin tarjosivat Oslo-vuonon seitsemän satamaa, jotka ovat samaan tapaan pienehköjä/keskisuuria satamia kuin monet Suomen satamat. Ne ovat analysoineet satamissaan käyvät alukset ja tunnistaneet niistä kymmenittäin säännöllisesti alueella vierailevia samoja aluksia. Tavoitteena on löytää niiden keskuudesta ne alukset, joiden varaan maasähköliitäntöjen rakentaminen saadaan etenemään nopeammin kuin yksittäisen sataman toimin. Entäpä Suomessa – feeder-rotaatioliikenteen maassa? 

COP26 ilmastokokouksessa esitellyn Clydebank Declarationin allekirjoittajamaat ovat sitoutuneet edistämään hiilettömän merenkulun käytävien (Green Corridor) luomista osoittamaan, että merenkulun vihreään siirtymään on edellytykset ja keinot olemassa. Saimme kuulla, että vihreitä käytäviä on ilmaantunut eri puolille maailmaa, vaikka hiilettömiä niistä ei ole vielä yksikään. Toisaalta: Clydebankin julistus ei ole edellyttänyt hiilettömyyttä projektin alussa, vaan prosessin tuloksena. Tiettävästi lähimpänä Suomea on 14.10. julkistettu Göteborg - Rotterdam -käytävä.  Se kuten muutkin käytävät ovat vielä vaiheessa, ns. “walking the talk”, mutta konkretian asteissa on eroja eri käytävähankkeiden kesken, myös se onko käytävä satamasta satamaan, vai ovelta ovelle. Maalin saavuttamiseen tarvitaan hyvin monia etappeja, mutta tässäkin rahdinantajien ja asiakkaiden tahtotila on niistä joka tapauksessa yksi keskeinen. Koska näemme ensimmäisen käytävähankkeen suomalaisesta satamasta? 

Clydebank Declaration for green shipping corridors

Gothenburg –Rotterdam Green Corridor initiative

Clear to proceed - green shipping corridors in the Nordic Region

Green Corridors - A Lane for Zero-Carbon Shipping

Vuoden 2022 Green Port konferenssin isäntäsatamana toimi tuore fuusiosatama Antwerpen-Brugge “Portopolis”.  Se tekee itseään tutuksi monin tavoin – jopa syntymäpäiväkutsut on mahdollista järjestää siellä ja saada lahja satamalta. Syntymäpäiviä suunnittelevat – katse Portopolikseen!