Väylämaksun poistaminen vuodelta 2020

Suomen Satamaliitto ry, 20.5.2020

Liikenne- ja viestintäministeriö                                                                                                             

Viite:             Lausuntopyyntö VN/7626/2020

Liikenne -ja viestintäministeriö muuttaa aiemmin lausunnolla ollutta esitystään siten, että sen sijaan, että väylämaksun suorittamisen velvoite poistettaisiin koko kuluvan vuoden (1.1.2020-31.12.2020) ajalta, ministeriö esittää nyt, että sen maksun kantamisesta luovuttaisiin vain loppuvuodelta eli ajalta 1.7.2020-31.12.2020.

Muutokselle ei esitä mitään oikeuspoliittista perustetta. Ainoa, mikä käy ilmi hallituksen esityksen luonnoksesta, on fiskaalinen näkökulma. Väylämaksun täydestä poistosta annetut noin 20 lausuntoa puoltavat yhtä lukuun ottamatta väylämaksun kokonaan poistamista kaikilta maksun maksajilta kuluvalta vuodelta.

Väylämaksun poistaminen koko vuodelta kohtelisi kaikkia (veroluonteisen) maksujärjestelmän mukaiset maksut maksaneita syrjimättömästi. Loppuvuoden poistaminen ja alkuvuoden maksujen palauttaminen kattaisi kaikki alustyypit, aluskoot ja kohdentuisi teollisuuden ja kuluttajien merikuljetusten kustannuksia keventävästi kaikkialle Suomeen. Koko vuodelta maksujen perimättä jättäminen tunnistaisi siten väylämaksujärjestelmän sisäisen rakenteen (mm. käyntikertaleikkuri) ja siten kattaisi eri ajankohtina kalenterivuoden aikana suoritetut maksut.

Suomen satamia edustava Suomen Satamaliitto ry pitäytyy aiemmassa lausunnossaan, ja esittää, että väylämaksun kantamisesta luovutaan kuluvalta vuodelta (1.1.2020-31.12.2020) kokonaan. Tällöin merikuljetuskustannusten keventämisellä saavutetaan koronapandemian vuoksi tavoiteltava ns. siltarahoituksen luonne. Toissijaisesti vaihtoehto, jossa väylämaksua ei perittäisi 12 kuukauden ajanjaksolta 1.7.2020 lukien, tuottaisi vastaavia, maksujärjestelmän sisäisen rakenteen ja dynamiikan tunnistavia vaikutuksia.

SUOMEN SATAMALIITTO RY

Annaleena Mäkilä
Toimitusjohtaja