Liikenne- ja viestintäviraston suositusluonnos kyberturvallisuuden edistämisestä raideliikenteessä

Suomen Satamaliitto ry, 2.6.2020

Liikenne- ja viestintävirasto

Traficom/167875/03.04.02.01/2020

Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) suositusluonnos kyberturvallisuuden edistämisestä raideliikenteessä on valmisteltu yleisluonteiseksi ohjeistukseksi liikennemuodon toiminnanharjoittajille. Se on osa viraston laatimaa raideliikenteen turvallisuusohjelmaa, jonka painopisteitä ovat raideliikenteen turvallisuus, rataverkon kunto ja kyberturvallisuus.

Satamayhtiöiden rataverkot ovat osa raideliikenteen järjestelmää, mutta toimien omana kokonaisuutenaan valtion rataverkon liikenteenohjauksen ulkopuolella ja ollen pääosin sähköistämätöntä. Satamien raideturvallisuus painottuu rakenteisiin sekä vaihtotyön ja lastinkäsittelyn ohjaamiseen paikan päällä, mutta ne eivät ole ulkona logistiikkajärjestelmästä, missä kaikkien on huomioitava kyberturvallisuuden vaatimukset.

Traficomin suositus ei ole valmis ohjeistus, vaan se tarjoaa rakennusaineita kunkin toiminnanharjoittajan oman toiminnan kyberturvallisuuden tarpeiden ja toimenpiteiden arviointiin. Lähestymistapa on toimintojen ja toimintaympäristöjen moninaisuuden vuoksi perusteltu, mutta alkuvaiheissaan työläämpi, kun raideliikenteen kyberturvallisuuden tarpeita arvioidaan ja tuodaan sitä osaksi organisaation turvallisuusohjausta.

Traficom on tukenut toimijoiden omaa työtä erilaisten tilaisuuksien ja työpajojen avulla. Toivomme, että tämä rakentava ohjaus ja yhteistyö jatkuu toiminnanharjoittajien kanssa, koska virastossa on sekä raideliikenteen että kyberturvallisuuden tarvittava osaaminen. Suomen Satamaliitto ry sulauttaa raideliikenteen kyberturvallisuusteeman osaksi jäsenten kanssa jo tehtävää turvallisuusyhteistyötä.

Suomen Satamaliitto ry

Kirsti Tarnanen-Sariola
apulaisjohtaja