Valtioneuvoston asetusluonnos meriliikenteen tukemisesta

Suomen Satamaliitto ry, 25.6.2020

Liikenne- ja viestintäministeriö/ yksikönjohtaja Miikka Rainiala      

Lausuntopyyntö 24.6.2020/ Emmi Nykänen

Suomen Satamaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua LVM:n valmistelussa olevasta varustamoiden tuki-instrumentista.

Esityksen mukaan tuki perustuisi reittikohtaiseen tarkasteluun ja se olisi mahdollinen niin kotimaisen kuin ulkomaisen varustamon toiminnan tukemiseksi. Asetusluonnoksessa tuodaan ilmi, että tukemisen kriteerejä on tarkoitus yksilöidä valmistelun myöhemmässä vaiheessa.

Suomen talous on riippuvainen ulkomaankaupan edellyttämistä merikuljetuksista.

Suomen Satamaliitto haluaa nostaa esille kaksi näkökulmaa:

1.     Suomen Satamaliitto ry toistaa kantansa väylämaksuista luopumiseksi niin kuluvalta vuodelta 2020 kuin pysyvästi.  Tämä keventäisi erityyppisessä meriliikenteessä (niin linja- ja reittiliikenne kuin hakurahtiliikenne) olevien varustamoiden liiketoiminnan kustannustaakkaa neutraalilla tavalla.

2.     Poikkeusolojen aiheuttamat merkittävät muutokset yritysten liiketoiminnassa nostavat esille tarpeen poikkeuksellisiinkin tukitoimiin, joiden kohdalla on kuitenkin syytä pyrkiä ratkaisuihin, joiden kilpailua vääristävät vaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset ja lyhytkestoiset.

Suomen Satamaliitto ry

Annaleena Mäkilä