HE 146/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Suomen Satamaliitto ry, 22.10.2020

Eduskunta/Liikenne- ja viestintävaliokunta


Suomen Satamaliitto ry on tutustunut vuoden 2021 talousarvioesitykseen. 

Väyläinvestoinnit

Satamaliitto pitää tärkeinä investointeja valtion vesi- ja maaväyläyhteyksiin. Suomen ulkomaankauppa tarvitsee säännöllisiä investointeja liikennetarpeita palveleviin turvallisiin ja tehokkaisiin väyliin. Katsomme, että satamien kohdalla valtion ei tule soveltaa investointeihin ”hyötyjä maksaa” -periaatetta, koska satamiin johtaviin väyliin kohdentuvat investoinnit palvelevat aina yhtä yritystä laajempaa asiakaskuntaa.

Valtion ohella satamayhtiöt ja satamaoperaattorit investoivat vuosittain keskimäärin 109 miljoonaa euroa kuljetuksia ja niiden toiminnallisuutta palvelevaan infrastruktuuriin omassa hallinnassaan olevilla alueilla.

Covid-19 ja terveysturvallisuus

Samaan tapaan kuin Finavia vastaa lentoliikenteen matkustajaterminaaleista, satamaosakeyhtiöt (tai joissain tapauksissa varustamot) vastaavat meriliikenteen rajaylityspaikkojen käytännön järjestelyistä ja avustavat siinä roolissa satamakaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa.

Talousarvioesityksessä on esitetty 2-vuotista siirtomäärärahaa (33.60.38) rajanylityspaikoilla aiheutuviin, muihin kuin testaamiseen liittyviin kustannuksiin. Satamayhtiöille on aiheutunut lisäkustannuksia mm. matkustajatiedottamisesta ja -opastamisesta, jota on tehostettu sekä uudistettu muuttuvien sääntöjen mukaan. Järjestelyjen kustannukset heijastelevat satamien matkustajaliikenteen volyymejä. 

Pidämme tärkeänä, että kustannustuki on kohdennettu suoraan satamayhtiöille, jotka toimivat nykyisin itsenäisinä osakeyhtiöinä, samaan tapaan kuin Finavia omassa roolissaan. Pidämme myös hyvänä, että määräraha on 2-vuotinen, koska kustannuksia on syntynyt jo kuluvana vuonna.   

Suomen Satamaliitto ry

Kirsti Tarnanen-Sariola, Apulaisjohtaja