HE 245/2020, tartuntatautilaki

Suomen Satamaliitto ry, 12.1.2021

HE 245/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunta, Liikenne- ja viestintävaliokunta

Suomen Satamaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä 245/2020 vp. Haluamme lausua asiasta seuraavaa:

Covid-19 pandemian pysäyttäminen vaatii laajasti tehtäviä toimenpiteitä. Niiden oikeasuhtaisuus ja yhteensovittaminen eri toimialojen ja toimijoiden kesken on ollut vaativaa mutta tarpeellista. Tavoitteena on samaan aikaan varmistaa sekä yhteiskunnan toimivuus että varmistaa terveydenhuollon resurssien riittävyys ja toimintakyky.

  • Pidämme tärkeänä ja myönteisenä, että lakimuutosten ensisijaisena tavoitteena on varmistaa mm. liikenteen jatkuvuus ja määritellä toimenpiteitä, joiden avulla se on mahdollista. Suomi on riippuvainen kansainvälisistä tavara- ja henkilöliikenteen yhteyksistään, jotka kietoutuvat toisiinsa mm. matkustaja-autolauttaliikenteessä.
  • Säädösten säätäminen osittain määräaikaisina sekä toteutettavien toimenpiteiden alueellinen ja ajallinen rajaus ovat perusteltuja.
  • Lakiesitys määrittelee selkeästi eri viranomaisten roolit, valtuudet, päätöksenteon perustan sekä ajanjakson, jolle päätökset voidaan tehdä poikkeuksellisista toimenpiteistä, kuten terminaalitilojen sulkeminen tai matkustajamäärien rajoittaminen.
  • Tullille ja Rajavartiolaitokselle määriteltävät valtuudet antaa virka-apua kansainvälisessä liikenteessä kuntien toimivaltaisille terveysturvallisuusviranomaisille ovat erityisen tärkeät vapaan sisärajaliikenteen tilanteessa, jolloin pandemian vuoksi kuormitetun sote-sektorin resurssit eivät riitä tarvittavaan neuvontaan ja seulontaan. Vilkkaimmissa matkustajaliikenteen satamaterminaaleissa kerralla saapuvien matkustajien määrä voi olla merkittävä ja mahdollisuudet ehkäistä ruuhkautumista ilman erityisiä lisätoimia haasteellisia.
  • Asiakastilojen, kuten terminaalien, sekä liikennevälineiden terveysturvallisuustoimien suunnitelmien laatiminen edesauttaa suunnitelmallisuutta. Matkustajien ja matkustamisen näkökulmasta velvoite suunnitelmien yhteensovittamisesta on tärkeä.
  • Pidämme myönteisenä, että lakiesitys antaa mahdollisuuden suunnitella ja määritellä toimenpiteitä myös liikennemuotokohtaiset määräykset ja ohjeet huomioiden. 

Helsinki, 8.1.2021

Suomen Satamaliitto ry
Kirsti Tarnanen-Sariola
apulaisjohtaja