Ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimukset

Suomen Satamaliitto ry, 8.2.2021

Suomen Satamaliiton näkemykset hallituksen esitykseen lainsäädännöksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista, joka korvaisi vuodelta 2011 olevan lain (laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa).

Uuden lain lähtökohtaisena soveltamisalana on hankintalain ja erikoisalojen hankintasäännösten piirissä olevien toimijoiden ajoneuvo- tai liikennepalveluhankinnat. Kuntaomisteiset satamaosakeyhtiöt soveltavat erikoisalojen hankintasäännöksiä.

Hallituksen esityksessä esitetään lakiin tehtävän tiettyjä rajauksia. Yksi näistä koskee kunnallisessa omistuksessa olevien satamayhtiöiden ajoneuvohankintoja. Lakiluonnoksen 3§ 2 momentin mukaan ”Tätä lakia ei sovelleta …. ajoneuvoihin, jotka on suunniteltu ja rakennettu käytettäväksi pääasiassa rakennustyömailla, louhimoissa, satamissa tai lentokentillä tai ajoneuvoihin, jotka on tarkoitettu lumen auraukseen.”

Suomen satamissa on rajallinen määrä 3§ 2 momentin mukaisia ajoneuvoja. Tämän ohella satamayhtiöissä on muita tavanomaisia ajoneuvoja, jotka puolestaan kuuluvat lain soveltamisalan piiriin noudattaen erityisalan hankintasäännösten eurorajoja. Lausunnonkohteena olevan lakiluonnoksen soveltamisalan piiriin kuuluvien ajoneuvohankintojen vähimmäisvaatimukset esitetään jaoteltavaksi kolmeen ajoneuvoluokkaan eli henkilö- ja pakettiautot, kuorma-autot ja linja-autot sekä kahdelle hankinta-ajanjaksolle eli 2.8.2021-2025 ja 2026-2030.

Suomen Satamaliitto ry katsoo, että lakiesityksen 3§ 2 momentin soveltamisalarajaus satamissa käytettäväksi suunniteltujen ja käytettäväksi tarkoitettujen ajoneuvojen kohdalla on kannatettava ja perusteltu.