EU:n liikenteen vihreiden kaistojen päivittäminen

Suomen Satamaliitto ry, 9.2.2021

Suomen Satamaliiton kanta EU:n komission tiedonantoon liikenteen vihreiden kaistojen päivittämiseksi.

Tiedonannolla pyritään turvaamaan sisärajaylitysten sujuvuus poikkeuksellisessa pandemian tilanteessa. Tiedonannon perimmäinen päämäärä on varmistaa tavaroiden ja ihmisten liikkuvuus sisämarkkinoilla myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Suomen Satamaliitto tukee Suomen valtion kantaa koordinoivien ja yhteistyötä lisäävien EU:n yhteisten toimien kehittämisessä liikenteen sujumisen varmistamiseksi.

Suomen satamissa ei ole esiintynyt tavaraliikenteen taikka henkilöliikenteen kohdalla mittavia viivästyksiä. Tästä huolimatta, ja kun Green Lanes -konsepti on sisämarkkinoille luotu keväällä 2020, on tärkeää, että Suomessa muiden jäsenvaltioiden lailla määritellään ne rajanylityspaikat, joilla liikenteen sujuvuudesta huolehditaan vihreiden kaistojen edellyttämin kriteerein.

Suomen Satamaliitto ry kannattaa Suomen kantaa, jonka mukaan Suomessa nimetään kaikki TEN-T -verkkoon kuuluvat merisatamat osaksi vihreiden kaistojen rajanylityspaikkojen listaa.