EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttö matkustamisessa

Suomen Satamaliitto ry (info a satamaliitto.fi), 17.1.2022

Suomen Satamaliitto kannattaa tarpeellisten palveluiden, kuten liikenteen säilyttämistä koronatodistusvaatimuksen ulkopuolella.

Hallituksen esityksen luonnoksessa tartuntatautilain pykälien 58 a, d, i, ja j väliaikaisesta muuttamisesta esitetään muutoksia, joilla EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä säädettäisiin nykyistä laajemmin.

Suomen Satamaliitto ry pitää kannatettavana, että vaihtoehtona toimintojen sulkemiselle yhteiskunnan avoimena pitämistä tuetaan koronatodistuksen käyttötilanteita täsmentämällä. 

Liitto pitää tärkeänä linjausta, että todistuksen edellyttäminen ei koske oikeutta erilaisiin välttämättömiin palveluihin, kuten työssäkäyntiin liittyviin kuljetuksiin valtiosta toiseen, tai muulla tavalla välttämättömän kuljetuspalvelun käyttämiseen. Se mitä hallituksen esityksen perusteluissa todetaan joukkoliikenteen koronatodistusten tarkastamiseen tarvittavasta suuresta työpanoksesta ja sen aiheuttamasta hidastuksesta ja ruuhkautumisesta pätee myös saapumiseen meriliikenteen matkustajaterminaaleihin.