Fit for 55 -meriliikennettä koskevien esitysten vaikutusten arviota on päivitetty

Suomen Satamaliitto ry (info a satamaliitto.fi), 26.2.2022

Suomen Satamaliitto lausuu eduskuntakuulemisessa meriliikenteen päivitetystä vaikutusten arviosta. Arviossa on unohdettu Suomen satamien tulevat maasähköinvestointien rakentamisen ja käytön kustannukset kokonaan. Satamaliitto arvioi, että lisäkustannuksia syntyy useita kymmeniä miljoonia euroja, ja jopa satakunta miljoonaa, jos mukaan lasketaan ne investoinnit, joita toteutetaan, jotta satamien laaja-alaisempi sähköistäminen edellyttää sähköverkkoihin myös sataman ulkopuolella kaupunkien alueella.

Suomen Satamaliitto ry nostaa esille seuraavaa:
(E 2/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Meriliikennettä koskevien 55-valmiuspaketin ehdotusten vaikutukset)

  • eri lainsäädäntöesitysten yhteisvaikutusten arviointi on ollut perusteltua toteuttaa
  • lisäksi eri politiikkatoimien ohjausvaikutus (i.e. vaikutus markkinatoimijoiden omaehtoisiin toimiin) on näin laajan ja monipuolisen regulaatiokokonaisuuden kohdalla merkityksellinen (mutta vasta jälkikäteen verifioitavissa)
  • selvitys tarkastelee lainsäädäntökappaleita meriliikenteen kannalta; arvioita satamayhtiöille Fit for 55 -velvoitteista johtuvista investoinneista ja niistä syntyvistä kustannuksista ei ole sisällytetty selvitykseen
  • Suomen Satamaliitto ry:n karkeiden arvioiden mukaan yksinomaan satamien maasähköinvestoinnit tullevat olemaan vähintäänkin useita kymmeniä miljoonia euroja, minkä päälle on tarpeen huomioida sähköverkkoihin sataman sisällä ja sen ulkopuolella syntyvät investointitarpeet
  • Suomen satamat toimivat osakeyhtiömuodossa, ja niiden toteuttamat investoinnit rahoitetaan viime kädessä asiakasmaksuilla
  • Tässä uudessa selvityksessä arviot merikuljetusten kustannusten noususta ovat nousseet aiempiin arvioihin nähden. Lisäkustannus olisi jo lähivuosina 300–600 miljoonaa euroa vuodessa ja 2035 jälkeen jopa yli miljardi euroa vuodessa.
  • Esitetyissä arvioissa talvimerenkulun vaikutus on noin prosentin luokkaa koko meriliikenteen kustannusvaikutuksista. Talvimerenkulun vaikutuksia tulee kuitenkin arvioida Suomelle tärkeiden alueellisen saavutettavuuden ja toimitusvarmuuden näkökulmista. Talvimerenkulun kustannusvaikutukset kasvavat nimenomaan niillä reiteillä, joilla alusten kulkeminen jääolosuhteissa on muita reittejä suurempaa.