Väylämaksun puolittamisen määräaikaisesta jatkamisesta vuosille 2024-2027

Suomen Satamat ry (info a Suomensatamat.fi), 1.9.2023

Toimivat merikuljetukset ovat Suomelle elintärkeitä. Väylämaksun kustannukset viime kädessä maksavat rahdinantajana toimivat teollisuusyritykset. Suomen Satamat ry kannattaa, että kansallisesta väylämaksusta luovuttaisiin.

Lausuntopyyntö VN/20587/2023

Suomen Satamat ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä väylämaksun ns. puolittamisen määräaikaisesta jatkamisesta vuosille 2024-2027. 

Väylämaksu on kansallinen, veroluonteinen maksu, jonka kustannukset viime kädessä maksavat rahdinantajana toimivat teollisuusyritykset. Suomen elinkeinoelämä ja teollisuus on täydellisen riippuvainen merikuljetusten toimivuudesta ja saatavuudesta. Merikuljetuksiin kohdistuu lähivuosien aikana mm. regulaatiosta johtuvaa kustannuspainetta, puhumattakaan niistä markkinahäiriöistä, joita kuluneiden muutamien vuosien aikana on koettu.  

Suomen Satamat ry toistaa aiemmin lausumansa näkemyksen, että kansallisesti tulisi luopua niistä veroluonteisista maksuista, kuten väylämaksu, jotka rasittavat merikuljetuksista riippuvaista teollisuutta ja välttämätöntä matkustajaliikennettä. Väylämaksu kerätään veroluonteisena maksuna, mutta se ei kohdennu vesiväylien investoinneista tai palveluista vastaavan liikennehallinnon tuloihin. Kuitenkin välttämättömät vesiväylien palvelut järjestetään valtion taholta elinkeinoelämälle kohdentuvina "peruspalveluina". Luonteensa vuoksi vesiväylien investoinnin ja palvelut tulee jatkossa kattaa yleisin verovaroin (kuten yritysten maksamin yhteisöverovaroin) ja siten kansallisesta väylämaksusta tulee luopua. 

Hallituksen esityksessä esitetään, että väylämaksun ns. puolittamista jatketaan kuluvan vaalikauden ajan. Sinällään tämä päätös antaa teollisuusyrityksille ennustettavuutta tulevien vuosien merikuljetuksiin liittyvistä kustannuksista tämän yhden elementin osalta. 

Suomen Satamat ry 

Annaleena Mäkilä 

Toimitusjohtaja