Toimivat takamaayhteydet auttavat päästöjen hillintään

Suomen Satamaliitto ry, 14.6.2019

Slotte.jpg

European Environmental Ports Conference kokosi joukon asiantuntijoita Antwerpeniin Belgiaan. Helsingin Sataman kestävän kehityksen päällikkö Andreas Slotte esitteli Helsingin sataman useita kestävän kehityksen hankkeita. Slotte totesi, että on hyödyllisempää integroida kestävän kehityksen näkökulma kaikkeen organisaation tekemiseen sen sijaan, että ympäristöasiat ja kestävä kehitys kapseloitaisiin organisaatiossa yhteen yksikköön tai vastuullisuusraporttiin.

Mäkilä Antwerpen.JPG

Suomen Satamaliiton toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä puolestaan nosti puheenvuorossaan esille kestävään kehitykseen vaikutettavan mm. saumattomasti toimivilla takamaayhteyksillä ja digitalisaation tuomilla hyödyillä hallita ja järkiperäistää sataman läpi virtaavaa tavara-ja matkustajaliikennettä.

Kaupungin ja sataman suhde on ollut aina tärkeä, mutta nyt se on entistä tärkeämpi. Onhan 90% Euroopan satamista ns. kaupunkisatamia. Hiilineutraalisuuden tavoitteet tulevat koskemaan myös satamia, vaikka sataman oma hiilijalanjälki on hyvin pieni. Satamat voivat jossain määrin myös auttaa mm. varustamoasiakkaitaan viemään päästövähennystavoitteitaan eteenpäin, kuvasi Mäkilä puheenvuorossaan.