Kokkolaan, Ouluun ja Raumalle EU-rahoitusta

Suomen Satamaliitto ry, 24.10.2019

EU:n ensimmäisessä kattavan verkon satamille suunnatussa rahoitushakukierroksessa kolme Suomen satamaa onnistuivat hyödyntämään yhteisrahoitusmahdollisuuksia yhteensä 5,9 miljoonan euron verran.

Kokkolan Sataman hankkeessa laajennetaan sataman laiturialuetta niin, että satamassa kyetään lastaamaan samanaikaisesti kolmea Panamax-tyypin kuivalastialusta. Tämä tehostaa huomattavasti sataman toimintaa. Kokkolan satama on tärkeä kauttakulkusatama Venäjälle suuntautuvalle rahdille ja kaivosteollisuudelle. EU-yhteisrahoitusosuus on 1,44 miljoonaa euroa.

Oulun Sataman hankkeessa kehitetään sataman multimodaaliratkaisuja. Hankkeessa rakennetaan uusia raideratkaisuja, jotta satamassa voidaan käsitellä entistä pidempiä junia. Tämä mahdollistaa merkittävästi rahdin siirtymisen maantieliikenteestä raideliikenteeseen. EU:n yhteisrahoituksen osuus on 2,02 miljoonaa euroa.

Rauman Sataman hankkeessa lisätään sataman kapasiteettia ja vähennetään ruuhkautumista uuden rahdinkäsittelyalueen avulla. Yhdessä sataman mittavamman laajennus- ja uudistusohjelman kanssa hanke tuo ympäristöhyötyjä ja tukee alueen kehitystä. EU:n yhteisrahoitusosuus on 2,44 miljoonaa euroa. 

Onnittelut kaikille kolmelle satamayhtiölle!