Breaking Waves loi katseen eurooppalaisen meriklusterin tulevaisuuteen: kohti älykästä ja nollapäästöistä merenkulkua

Suomen Satamaliitto ry, 22.11.2019

Breaking Waves -konferenssi järjestettiin marraskuun 21. päivänä Helsingin Messukeskuksessa, osana maailman johtavaa start-up tapahtuma Slushia. Kuuluisaa pöhinää riitti myös meriklusterin konferenssissa, kun alan huippunimet ja vaikuttajat kokoontuivat keskustelemaan merilogistiikan tulevaisuuden haasteista.

BW 2019 3.JPEG

Konferenssin teemat olivat tänä vuonna meriliikenteen logististen ketjujen optimointi sekä ekosysteemit. Pääaiheeksi nousi, miten näiden avulla voidaan kehittää yhä ympäristöystävällisempää ja tehokkaampaa merilogistiikkaa. Keynote-puhujina kuultiin kansainvälisiä nimiä kuten Grimaldi Groupin Emanele Grimaldi, Hampurin sataman Jens Meier ja Massterlyn Pia Meling jotka lähestyivät aihetta omista näkökulmistaan. Emanuele Grimaldin puheenvuorossa korostuivat kunnianhimoiset tavoitteet jopa nollapäästöisistä laivoista. ”Merenkulku on jo nyt tehokkain tapa kuljettaa tavaroita ja ihmisiä ympäri maailman, mutta vihreä rima asetetaan koko ajan korkeammalle ja korkeammalle.” sanoi Grimaldi puheessaan. Meierin puuheenvuoro keskittyi digitalisaation hyödyntämiseen ja satamatoimintojen tehostamiseen älykkään SmartPort järjestelmän kautta. Meling kertoi merilogistiikan automaation kehittämisen potentiaalista päästöjen vähentämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Ohjelmaan sisältyi myös mm. yrityskiihdytysohjelma Maritime Acceleratorin kasvuyrityksien parhaimmiston esitykset, jossa Slushin henkeen yhdistyvät meriteollisuuden mielenkiintoisimmat kasvuyritykset alan suurten toimijoiden kanssa. Konferenssin yhteydessä järjestettiin viime vuoden tapaan Think tank tilaisuus, joka oli kohdennettu Suomen ja Euroopan meriklusterin johtajille ja keskeisille vaikuttajille.

BW 1 2019.JPG

Päivän aikana puheenvuoroissa ja paneeleissa kuultiin koko meriklusterin yhteinen haaste ja tahtotila päästöjen vähentämiseksi. Yhteistyötä, sekä tiedon ja datan jakamista pitkin koko logistista ketjua pidettiin tärkeänä kehityksen kohteena, jotta tässä onnistuttaisiin. Toisena suurena koko alaa koskevana haasteena pidettiin viestintää. Puhujat peräänkuuluttivat avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä tehokkaampaa tiedotusta alan jo tekemistä panostuksista ympäristön ja päästöjen leikkaamisen hyväksi.  Kunnianhimoisten tavoitteiden lisäksi kaivataan monenlaisia uusia teknologioita ja innovaatioita, jotta ilmastonmuutoksen aiheuutamaan haasteeseen pystytään vastaamaan. Tekoälyn ja alustojen hyödyntämistä merilogistiikan tehostamisessa nähtiin alan tulevaisuuden trendinä. Ekosysteemien koettiin olevan tiedonjakamisen edistäjiä ja mahdollistavan innovaatioiden synnyttämisen merilogistiikalle.

BW 2019 2.JPG

Päivän päätteeksi todettiin että Eurooppalaisen meriklusterin näkökulmasta haasteet voidaan nähdä myös mahdollisuuksina. Ala on konservatiivisesta maineestaan huolimatta eteenpäin katsova, innovaatioita kehittävä ja uusia teknologioita ahkerasti hyödyntävä sektori. Euroopan meriklusterilla on potentiaalia olla ratkaisevassa asemassa globaalin alan ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.