Kultainen kunniamitali Raimo Luomalle

Suomen Satamaliitto ry, 13.11.2019

Satamaliiton hallitus on myöntänyt liiton kultaisen kunniamitalin Huoltovarmuuskeskuksen entiselle toimitusjohtajalle Raimo Luomalle hänen työstään satamien hyväksi. 

Raimo Luoman toimitusjohtajakaudella satamien rooli kansallisen hultovarmuuden turvaamisessa ja jatkuvuuden hallinnassa nostettiin erityiseen tarkasteluun. Samalla varautumisessa kiinnitettiin erityistä huomiota kriittisen infrastruktuurin merkitykseen. 

Luoman allekirjoittamana solmittiin sopimus satamien ja satamaoperaattorien yhteinen huoltovarmuusorganisaatioon kuuluvan satamajaoston perustamisesta vahvistamaan satamien yhteistä varautumista ja jatkuvuudenhallintaa.

Raimo9.jpeg

Kuvassa Annaleena Mäkilä ja Raimo Luoma.