Satamat osa kansallista huoltovarmuutta

Suomen Satamaliitto ry, 31.3.2020

Tavaraliikenne on liki normaalilla tasolla Suomen satamissa tilanteessa, jossa Suomeen on julistettu poikkeusoloaika, otettu käyttöön valmiuslain rajoituksia, käynnistetty Schengen-alueen sisärajatarkastukset ja määrätty Uudenmaan maakunnan liikkumisrajoitukset. 

Henkilöliikenteen rajojen sulkeutumisen jälkeen ulkomaan kaupan tavaraliikenteen logistiset reitit löysivät vaihtoehtoiset uudet kuljetusketjunsa jokseenkin nopeasti. Satamissa toiminta jatkuu täysimääräisesti. Tyhjien konttien markkinassa on ollut jossain määrin saatavuuspulaa ja hetkellisesti EU:n jäsenmaiden rajamuodollisuuksissa oli merkittäviäkin viiveitä, jotka heijastuivat rekkaliikenteen myöhästymisiin Itämeren laivaliikenteen aikatauluista.

Kuljetusketjun lukuisat osapuolet rakentavat toimintansa tällä hetkellä merkittävästi vähäisemmälle ennustettavuudelle kuin normaalioloissa. Tämän vuoksi on tärkeää, että satamien suunnalta voidaan viestiä se, että kansallisesti on yksiselitteistä, että tavoitteena on pitää kaikki ulkomaan liikenteen satamat auki ja täysimittaisesti toiminnallisina.

Suomen satamat ovat olennainen osa kansallista huoltovarmuutta ja toimitusketjujen sujuvuutta. Satamat ja satamien palvelut ovat merikuljetusten ohella määritelty yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisiksi toiminnoiksi. Ymmärrettävästi henkilöstön pysyminen terveinä satamissa on kriittisen tärkeää. 

Satamayhtiöt ja satamien eri palvelutoiminnoista vastaavat organisaatiot ohjeistavat henkilöstöään ja asiakkaitaan, jotta sataman toimintojen jatkuvuus voidaan turvata. Tilojen käytössä, asioinnissa ja vuoronvaihtokäytännöissä tarvitaan hienosäätöä, jotta keskinäisiltä lähikontakteilta vältytään. 

Näin poikkeuksellisissa oloissa tarvitaan myös muuta kuin suosituksia, ohjeita ja määräyksiä. Tarvitaan jokaisen yksilön vastuuta itsestä ja toisista. Tarvitaan jokaiselta omaa vastuunkantoa, jottei tahattomasti aiheuteta pandemian lailla leviävän viruksen tartuntoja laivan miehistön, ahtaajien ja nosturinkuljettajien, sataman porttitoimintojen, satamassa toimivien agenttien ja luotsien ja monien muiden kukin omaa työtään satamassa suorittavan kesken.

Suomen Satamaliitto ry, Satamaoperaattorit ry ja Laivameklarit ry ovat koonneet listan hyviä käytänteitä, kuinka satamissa voidaan toimia ja siten turvata Suomen talouden kivijalan, ulkomaankaupan, toimivuus tällä viikolla ja useilla viikoilla tästä eteenpäin. Lähipäivinä valmistuva ohjeistus on tarkoitettu täydentämään satamissa olemassa olevia toimintaohjeita ja prosesseja.