Laivaliikenne toimii - väylämaksun poistolle vahva tuki

Suomen Satamaliitto ry, 28.4.2020

Suomen satamissa käyneiden laivojen lukumäärä laski 2 % pääsiäisen jälkeisellä viikolla verrattuna pääsiäistä edeltävään viikkoon. Vaikka alusten lukumäärä laski, näiden nettovetoisuus oli 3% suurempi. Johtopäätös on, että satamissa käyneet alukset olivat lastitiloiltaan tilavampia kuin edellisellä viikolla. Tässä näkyy mm. se, että matkustajaliikenteen pysähdyttyä, matkustaja-alukset ovat voineet hyödyntää henkilöautoilta vapaaksi jääneen tilan rahtiliikenteelle. Eurooppalaiseen kehitykseen nähden on Suomessa onnistuttu toimimaan siten, että matkustajaliikenteen pysähdyttyä, roro-liikenne on tästä huolimatta jatkanut hyvinkin normaalilla tasolla.

Viime viikolla 20.-26.4. Suomen satamissa käyneiden laivojen lukumäärä kasvoi 9% edellisestä viikosta. Yhteenlaskettu nettovetoisuus oli 5% suurempi kuin edellisellä viikolla.

Meriliikenteen sujuvuutta seurataan useilla eri tahoilla ja eri tarpeista. Meriliikenteen toimivuutta on turvattu mm. Huoltovarmuuskeskuksen tukipäätöksin. Tämän lisäksi on välttämätöntä, että kansallisesta väylämaksusta luovutaan ainakin kuluvalta vuodelta, jotta teollisuuden kuljetuskustannuksia voidaan keventää edes pieneltä osin.

Suomen Satamaliitto on antanut tänään lausuntonsa LVM:lle esityksestä poistaa kansallinen veroluonteinen väylämaksu.

Laivaliikenteen viikkokohtaista kehitystä voi seurata mm. @SuomenTulli twitter-tiliä #TulliTilastoi .