Satamista maihin pääsyä avataan

Suomen Satamaliitto ry, 14.5.2020

Rajavartiolaiton on antanut päätöksen, jolla avataan varustamoiden henkilöstölle pääsy satamasta maihin. Torstaista 14.5. lukien ei enää edellytetä välttämätöntä syytä, jotta varustamon henkilöstö voi liikkua satamasta ulos. Satama on luonteensa vuoksi katsottu sisärajatarkastusten aikana rajanylityspaikaksi.

Siirtyessään rajan yli ”maihin” tulee henkilön kuitenkin välttää sosiaalisia kontakteja, noudattaa turvavälejä toisiin ihmisiin ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Ohessa Rajavartioston päätöksen sisältö:

Merimiesten maissa käynnistä on säädetty EU-asetuksella 2016/399 (Schengen rajasäännöstö), liitteessä VII, 3. kohdassa. Suomessa tämä suositus (voidaan sallia) on toimeenpantu ulkomaalaislain (301/2004) 44 § säännöksillä. Merimiesten oikeutta maissa käyntiin aluksen satamapaikkakunnalla on poikkeusolojen aikana rajoitettu vain välttämättömään asiointiin (RVLE:n kirje 15.4.2020,  RVL2013354).

Valtioneuvoston 7.5.2020 tekemällä päätöksellä rajanylitysliikenteen rajoituksia helpotetaan merkittävästi mm. työmatkaliikenteen osalta. Helpotusten tullessa voimaan 14.5.2020 myöskään merimiesten maissa käyntiä satamapaikkakunnan alueella ei ole enää tarpeen rajoittaa. Toimijoita kehotetaan kuitenkin noudattamaan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (www.thl.fi) kulloinkin voimassa olevia ohjeita ja suosituksia koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi.

Merimiesten miehistönvaihdot toteutetaan normaalien menettelyiden mukaisesti. Mikäli varustamo haluaa suomalaiseen satamaan saapuvalle alukselle tulossa olevan merimiehen osalta varmistua henkilön terveydentilasta ennen alukselle menoa, karanteeninomaisten olosuhteiden järjestäminen on mahdollista varustamon tai edustajansa vastatessa järjestelyistä. Merimiehelle, jonka maahantulo edellyttää viisumia, eikä sitä ole ennakolta myönnetty taikka myönnetyn viisumin oleskeluaika ei mahdollista em. järjestelyn toteuttamista, voidaan rajalla myöntää maahan saavuttaessa enintään 15 vuorokauden oleskelun mahdollistava viisumi. Tämä järjestely on mahdollinen Suomessa ja järjestelyn toteuttaminen tulee esittää rajavartioviranmaiselle siinä yhteydessä, kun ilmoitetaan maahan saapuvasta merimiehestä.