Väylämaksun poistamisen valmistelu keskeytetty

Suomen Satamaliitto ry, 16.6.2020

Liikenne- ja viestintäministeriö esitti keväällä, että väylämaksun perimisestä luovuttaisiin kuluvalta vuodelta. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan alkuvuodesta maksetut maksut palautettaisiin tullin oikaisumenettelyn kautta ja loppuvuoden kohdalla puolestaan väylämaksua ei perittäisi. Lausunnonantajat kannattivat liki 100-prosenttisesti väylämaksun perimisestä luopumista kuluvalta vuodelta. 

Jatkovalmistelun jälkeen esitys annettiin uudelle lausuntokierrokselle. Esitystä oli muutettu siten, että se kattaisikin vain 1.7.2020-31.12.2020 maksettavat väylämaksut ja niiden perimättä jättämisen. Tähän lausuntokierrokseen annetut lausunnot eivät ole olleet julkisia, joten niiden sisältöä ei pääse arvioimaan lausuntopalvelu.fi materiaaleissa.  

26.5.2020 LVM ilmoitti tiedotteella lopettavansa lainvalmistelun väylämaksujen poistamiseksi. Tiedotteessa todetaan, että väylämaksu on ollut ns. puolitettu vuodesta 2015 lähtien, ja että puolittamista jatketaan suunnitellusti vuonna 2021. Tätä esitystä ministeriö ilmoittaa valmistelevansa.