Oulun Sataman digikehitys kiinnostaa

Suomen Satamaliitto ry, 19.10.2020

pikku-uutinen 19.10. kuva 1.jpg

Oulun Sataman digikehityshankkeita on esitelty kuluneen viikon aikana kahdessa tilaisuudessa. Sataman chief of digital development Mira Juola oli virtuaalisella estradilla suomalais-ruotsalaisessa meriklusterin innovaatioita esittelevässä webinaarissa 13.10. ja CEO Marko Mykkänen Euroopan merisatamien Business Platformissa 16.10.

ESPO:n webinaarissa esitellyt kolme erinomaista esimerkkiä – Port of Algeciras, Port of Oulu ja Port of Antwerp – osoittavat, kuinka satamanpitäminen on kehittynyt perinteisestä landlord-hallintomallista regulaattorin ja satamayhteisön ylläpitäjän roolin kautta (satama)ekosysteemin orkestroijaksi. Kaikki kolme satamaa ovat kehittäneet viime vuosien aikana digitaalista alustaa, tiedon jakamista, automatiikkaa, innovaatioita yhdessä start-upien kanssa. Kaiken tavoitteena tehdä entistä paremmin ja tavoitella toiminnallista tehokuutta satamassa ja jopa kuljetusketjuissa.

Marko Mykkänen piti puheenvuorossaan aivan luonnollisena, että satamanpitäjä ottaa vetovastuun kehittämisestä, koska se on kaikille sataman palveluntuottajille neutraali osapuoli, joka pystyy rakentamaan luottamuksen mm. tiedon jakamiseen. Mykkänen kertoi sataman aloittaneen noin 5 vuotta sitten avaamalla alueen ICT-pilotoinnille ja nyt ymmärrys on kasvanut erilaisten kokeilujen ja projektien toteuttamisen kautta siihen, että itse asiassa ”digital twin” on osoittautunut toiseksi olennaiseksi alustaksi liiketoiminnan kehittämisessä. Digikehityksen on oltava liiketoimintavetoista, muutoin se jää irrallisiksi ICT-projekteiksi.

Mykkänen toi ESPO:n Business Platformissa esille myös sen, että Oulun Satamalla on perinteisestä satamanpitämisen roolista poikkeava rooli toimia yksityisenä televerkko-operoijana. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa uutta tekemistä. Samalla hän totesi, että vaikka Oulun Satamalla on 5G-verkko käytössä, se ei ole edellytys viedä sataman digikehitystä eteenpäin. Tärkeintä on johdon hahmottaa, miten ja minkälaista liiketoimintaa halutaan kehittää ja minkälaista lisäarvoa tuottaa asiakkaille. Taloudelliset hyödyt näkyvät toimintojen tehostumisen myötä. 

ESPO:n puheenjohtaja CEO Eamonn O’Reilly (Dublin Port Company) summasi kuultujen esitysten jälkeen, että digitaalinen kehitys on välttämätön kehityksen polku niin pienemmille kuin Euroopan suurille satamille.

pikku-uutinen 19.10.2020 kuva 2.jpg