Päättäjät puhumassa EU:n liikenneverkoista

Suomen Satamaliitto ry, 29.12.2020

Satamat ovat keskeinen osa liikenneverkkojen toimivuutta. EU:n liikennepolitiikkaa uudistetaan loppuvuonna 2021 annettavalla esityksellä TEN-T suuntaviivojen päivittämiseksi.

Tervetuloa keskustelemaan 21.1.2021 kello 9.00 EU:n liikenneverkkopolitiikasta.

Kuinka ydin ja kattavaa verkkoa kehitetään, miten turvataan sujuva jäsenvaltioiden rajojen yli tapahtuva liikenne, kuinka hyvin liikennepolitiikalla varmistetaan saavutettavuus kaikkialle Euroopassa, työkaluja liikenteen ja satamien digitalisoimiseksi, kuinka meriyhteyksiä vahvistetaan lähimerenkulussa ja kuinka liikenne voi ottaa oman roolinsa päästöjen vähentämiseksi. Useita polttavia kysymyksiä esillä. Näitä ja teidän, osallistujien esille nostamia kysymyksiä pohtimassa ovat:

EU:n komission Liikennepääosastossa TEN-T yksikön johtaja Herald Ruijters

Euroopan parlamentin jäsen ja pitkäaikainen liikenneasioiden päättäjä Henna Virkkunen

Liikenne- ja viestintäministeriön EU-asioiden korkeantason vaikuttaja, valtiosihteeri Pilvi Torsti

Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista alla olevan linkin kautta.

tapahtumat.kauppakamari.fi/eurooppalaiset_liikenneverkot