Satamien vuosi päättyi pieneen rahdin supistumiseen

Suomen Satamaliitto ry, 13.1.2021

Suomen Satamaliiton tilastojen satamissa ulkomaan kaupan liikenne supistui noin viidellä prosentilla vuonna 2020.

Suomen satamien ulkomaan tavaraliikenne supistui noin viidellä prosentilla vuonna 2020. Rahdin volyymikehitys vastasi näin ollen varsin hyvin päättyneen vuoden BKT-kehityksen ennusteita.  

Satamien liikennemäärissä merkittävin pudotus tapahtui matkustajaliikenteen määrien merkittävässä vähenemisessä koronapandemian johdosta asetettujen matkustusrajoitusten vuoksi. Valtakunnalliset luvut matkustajamäärien vuotuisesta vähenemisestä valmistuvat myöhemmin kevään kuluessa, mutta tämän hetken karkea arvio on, että matkustajamäärät ovat jäämässä vuonna 2020 vajaaseen puoleen edellisen vuoden määristä.  

Kansainvälistä risteilyliikennettä ei ollut lainkaan koronavuoden risteilysesonkina. 

Keskeisten satamien ulkomaan rahtivolyymien haarukka vaihteli noin 15 prosentin kasvun ja  noin 20 prosentin laskun välillä. Kaiken kaikkiaan satamakohtaisissa luvuissa näkyy suuri vaihteluväli tällaisen poikkeuksellisen vuoden päätyttyä.

Vuoden 2020 ulkomaankaupan vähenemistä on tapahtunut kautta kuljetusmuotojen ja tunnistettavasti metsäteollisuuspohjaisen rahdin kohdalla. Teollisuudenalan hankalan vuoden taustalta löytyy useampia syitä, joista osa on yhtiökohtaisia aikataulutettuihin investointipäätöksiin perustuvia ja osa vuoden 2020 suhdannetilanteeseen perustuvia, vaikutuksiltaan valtakunnallisia. Viimeksi mainittuja ovat olleet alkuvuoden 2020 metsäteollisuuden työtaistelutoimenpiteet ja heti tämän jälkeen koronapandemian seuraukset eri tuotemarkkinoiden hiljenemiseen. 

Suomen Satamaliiton jäsensatamien ulkomaan tavaraliikenteen kumulatiiviset määrät marraskuu 2019 – marraskuu 2020 osoittavat, että satamien tavaraliikenteen määrä laski -4,7 % . Viennin määrä väheni -4,1 % ja tuonnin -5,3 %. Kauttakulkuliikenne kasvoi vastaavalla ajanjaksolla +3,4 % siten, että vienti kasvoi +4,2 % ja tuonti puolestaan laski -7,4 %. Konttiliikenteen kehitys kumulatiivisesti marraskuu-marraskuu oli Suomen Satamaliiton jäsensatamissa -6,9 % kehityksessä, mistä viennin kehitys oli -5,4 % ja tuonnin -8,5 %.  

Kaikkinensa Suomen keskeisten ulkomaankaupan satamien ulkomaan tavaraliikenteen volyymi jää 95 miljoonan tonnin luokkaan, eikä jo muutaman kerran 2010-luvulla rikottua 100 miljoonan tonnin rajaa tultane rikkomaan aivan pian. 

Suomen Satamaliiton tilastot julkaistaan Tilastokeskuksen tilastojen pohjalta. Koko vuotta 2020 koskevat kaikkien Suomessa toimivien satamien viralliset liikennetilastot valmistuvat 5.2.2021. 

Lue lisää Satamaliiton tilastoista: 
www.satamaliitto.fi/fin/tilastot/kuukausitilastot/?stats=monthly&T=0 

Lue lisää tavarakohtaista tietoa Tilastokeskuksen ulkomaan meriliikenteen tilastoista: 
www.stat.fi/til/uvliik/2020/11/uvliik_2020_11_2021-01-11_tie_001_fi.html     

Lisätietoja: Annaleena Mäkilä,
toimitusjohtaja, Suomen Satamaliitto ry
0504707926
etunimi.sukunimi a satamaliitto.fi