Satamaliitto päivitti hallituskokoonpanoaan

Suomen Satamaliitto ry (info a satamaliitto.fi), 16.8.2021

Suomen Satamaliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous on 12.8.2021 nimennyt liitolle hallituksen. Liiton puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Torbjörn Witting, Kokkolan Satama Oy.

Uudeksi varapuheenjohtajaksi vuosikokous on valinnut toimitusjohtaja Marko Mykkäsen, Oulun Satama Oy. Varapuheenjohtajuus vaihtuu Rauman Sataman toimitusjohtaja Hannu Asumalahden siirtyessä eläkkeelle.

Hallituksen muut jäsenet ovat:
toimitusjohtaja Anders Ahlvik, Hangon Satama Oy,
toimitusjohtaja Thomas Bergman, Inkoo Shipping Oy,
toimitusjohtaja Ville Haapasaari, Helsingin Satama Oy,
Vice President Lauri Helin, Neste Oyj,
toimitusjohtaja Janne Korhonen, Saimaan Satamat Oy,
toimitusjohtaja Erik Söderholm, Turun Satama Oy, ja
toimitusjohtaja Janne Virta, Rauman Satama Oy.

Satamaliiton hallituksen uusia jäseniä ovat Thomas Bergman, Lauri Helin ja Janne Virta. 

Suomen Satamaliitto ry on yleisiä ja teollisuussatamia edustava toimialajärjestö, joka kokoaa matkustaja- ja rahtisatamien, meri- ja sisävesisatamien kannat päätöksentekoon kansallisesta ja Euroopan unionin tasolla. Suomen Satamaliiton jäsensatamien kautta kulkee noin 95% Suomen ulkomaankaupan tuonnin ja viennin volyymista. Matkustajaliikenne on näkyvä osa toimialaa ja tällä alusliikenteellä on keskeinen merkitys tavarakuljetusten tehokkuudelle.

Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä, Suomen Satamaliitto ry, 050 4707926