Suomen Satamaliitto Euroopan sisävesisatamien liittoon

Suomen Satamaliitto ry (info a satamaliitto.fi), 15.12.2021

Satamaliiton hallitus on päättänyt hakea Euroopan sisävesisatamien liiton jäsenyyttä. European Federation of Inland Ports EFIP edustaa sisävesisatamia näitä koskevassa EU -edunvalvonnassa. EFIP:ssä on 200 jäsentä 18 EU:n jäsenvaltiosta sekä Sveitsistä, Serbiasta ja Ukrainasta.

Jäsenyys tuli ajankohtaiseksi juuri nyt, koska Suomen Satamaliitto ry haluaa vahvistaa sisävesisatamiensa edunvalvontaa EU-asioissa. Satamaliitto haluaa, että Suomen sisävesisatamien näkökulma tulee aiempaa vahvemmin huomioiduksi satamien ja liikenteen EU-lainsäädäntöön vaikuttamisessa juuri nyt, kun sisävesisatamien roolia EU:n liikennepolitiikassa ollaan vahvistamassa.

Jäsenyyden ajankohtaisuutta lisää se, että EU:n komission joulukuussa antama esitys TEN-T suuntaviiva-asetuksen päivittämiseksi pitää sisällään sen, että ensimmäistä kertaa Suomeen olisi tulossa kaksi TEN-T (Trans European Network – Transport) sisävesisatamaa Saimaalle. Komissio esittää Saimaan Satamat Oy:n (Joensuu) ja Free Zone Lappeenranta Ltd:n liittämistä osaksi pan-eurooppalaista satamaverkostoa.