Suomen satamat tukevat Ukrainan kollegoitaan

Suomen Satamaliitto ry (info a satamaliitto.fi), 14.3.2022

Suomen satamat ilmaisevat myötätuntonsa Ukrainan merisatamissa ja sisävesisatamissa työskenteleville kollegoilleen samoin kuin Ukrainan satamahallinnon henkilöstölle sekä heidän läheisilleen sodan keskellä. Myötätunnon ja solidaarisuuden viestimme osoitamme koko Ukrainan kansalle. Sodan vaikutukset näkyvät Euroopassa, mutta varmasti välittömimmin muissa Mustan Meren satamissa ja talouksissa.

Konkreettisena tuenilmauksena Suomen satamat ja Satamaliitto yhdessä  kokosivat 13.000 euroa lahjoitettavaksi Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston kautta Ukrainan hätäapuun.

European Sea Ports Organisation ESPO:n jäsenenä ovat Ukrainan merisatamat olleet vuodesta 2018 lukien. European Federation of Inland Ports EFIP:n jäsenenä on Ukrainan sisävesisatama Ochakov ollut jo vuodesta 2007 lähtien.

Ukrainan Sea Port Authority USPA edustaa kaikkia meri- ja sisävesisatamia Ukrainassa ja Ukrainan satamahallinto on satamiensa ohella jäsenenä niin ESPO:ssa kuin EFIP:ssä.

Suomen Satamaliitto ry on jäsenenä merisatamien ESPO:ssa ja sisävesisatamien EFIP:ssä.