Satamien varautumista sähkönjakeluhäiriöihin voidaan parantaa yhteistyöllä ja avaintoimintoja varmistamalla

Suomen Satamaliitto ry (info a satamaliitto.fi), 8.6.2022

Satamien varautuminen sähkönsaannin häiriöihin on keskimäärin melko hyvällä tasolla, selviää Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluvan Satamapoolin teettämästä selvityksestä. Varautumista voitaisiin kuitenkin parantaa esimerkiksi hankkimalla siirrettäviä varavoimakoneita.

Valtaosa Suomen ulkomaankaupan tavaravirroista kulkee meriteitse. Solmukohtana tässä ovat satamat ja satamayhtiöt sekä lastin käsittelyä hoitavat satamaoperaattorit, joiden häiriötön toiminta varmistaa ulkomaankaupan sujuvuuden. Satamapoolin teettämässä selvityksessä tarkasteltiin, millainen merkitys häiriöttömällä sähkönsaannilla on satamatoimintojen sujumiselle, ja millainen on varautumisen taso sähkökatkojen varalta satamissa. Lisäksi selvitettiin erilaisia vaihtoehtoja tilapäisen sähkönsyötön mahdollisuuksiin vakavissa sähkönjakeluhäiriöissä. Mukana selvityksessä oli kymmenen satamaa ja kymmenen satamaoperaattoria, jotka vastaavat merkittävästä osasta Suomen ulkomaankaupasta.

Selvityksessä todetaan, että monia toimintoja satamissa on mahdollista jatkaa rajoitetusti sähkönjakeluhäiriöistä huolimatta, sillä satamien monet työkoneet toimivat ilman sähköä. Sähkökatko kuitenkin aiheuttaisi haasteita tiedonkulussa ja tietojärjestelmien ylläpitämisessä, mikä alkaisi nopeasti vaikeuttaa satamatoimintojen hoitamista. Näiden vaatimat varavoimaratkaisut ovat kuitenkin suhteellisen pienitehoisia ja järjestettävissä melko kevyin investoinnein. Satamapooli jatkaakin selvityksen pohjalta valmisteluja mahdollisten siirrettävien varavoimakoneiden hankinnoista.

Selvityksen loppuseminaari pidettiin 7.6. Tuusulassa, Gustavelundissa. Mukana oli satama-alan lisäksi sähköverkkoyhtiöiden edustajia. Keskusteluissa käsiteltiin selvityksen tulosten lisäksi toimenpiteitä, joihin häiriötilanteissa tulisi ryhtyä.

Satamien välinen verkosto on tiivis, mikä auttaa myös kriisitilanteessa toimimisessa ja yhteisten varavoimaratkaisujen löytämisessä. Vaikka satamat ovat keskenään hyvin erilaisia, voidaan esimerkiksi tietoliikennejärjestelmien varmistamiseksi kehittää useamman sataman kattavia varautumista parantavia ratkaisuja, sanoo varautumispäällikkö Jukka Etelävuori Huoltovarmuuskeskuksesta.