Satamilla merkittävä rooli energiamurroksessa

Suomen Satamaliitto ry (info a satamaliitto.fi), 2.6.2022

Euroopan energiamurros edellyttää satamilta merkittäviä investointeja jo lähitulevaisuudessa, korosti Satamaliiton Mäkilä 2.6.2022 avaussanoissaan ESPO:n konferenssissa Valenciassa.

Euroopan satamat osoittivat kestävyytensä ja joustavuutensa pandemian aikana. Nyt satamat ottavat vastaan toisen, jopa vakavamman haasteen, jonka Ukrainaan kohdistunut hyökkäyssota ja sitä seuranneet EU:n talouspakotteet ovat synnyttäneet.

Toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä avasi European Sea Ports Organisation ESPO:n konferenssin Valenciassa, Espanjassa.

Mäkilä korosti puheenvuorossaan satamien merkitystä nykyisen kriisin edellyttämissä lyhyen aikavälin toimissa Euroopan kuljetusketjujen kriittisinä keskuksina niin humanitaarisen avun ja Ukrainan tuotteiden viennin kannalta kuin strategisina toimijoina Euroopan energiatoimituksissa. Ilman satamien merkittävää tunnistamista Euroopan energiamurrosta (repower) ei voida uskottavasti toteuttaa, lausui Mäkilä liki 250 merisatamien edustajaa ja Euroopan instituutioiden päättäjää yhteen koonneessa konferenssissa.

Satamissa toteutettavat mittavat investoinnit tulee priorisoida EU:n yhteisissä rahoitusohjelmissa samoin kuin kansallisissa palautumisohjelmissa. Vain kahdeksassa EU:n jäsenvaltiossa kansalliset elpymis- ja palautumisohjelmat ovat toistaiseksi tunnistaneet merisatamien merkityksen energiamurroksen läpiviemisessä.

ESPO:n konferenssi on 18. laatuaan ja tämän vuoden teemat tarkastelevat erityisesti Euroopan energiamurrosta geopolitiikan näkökulmasta ja kuljetusketjujen käynnissä olevia muutoksia. Konferenssi luo näkymää myös Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan Euroopan satamien kannalta. Satamien uusia rooleja viedä eteenpäin vähähiilistä taloutta esitellään julkaistavassa selvityksessä, josta keskustelemassa ovat sekä energiayhtiöiden että satamanpitäjien edustajat.

Toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä Suomen Satamaliitosta toimii tällä hetkellä European Sea Ports Organisation ESPO:n hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtajatehtävässä hän on ensimmäinen Suomesta ja Pohjoismaista.

Koko ohjelma on ladattavissa www.espo.be sivuilta.