Satamien maasähköinvestoinnit kiinnostavat niin isoissa kuin pienissä satamissa

Suomen Satamaliitto ry (info a Satamaliitto.fi), 4.10.2022

Suomen satamilla on kasvava rooli talouden vihreässä siirtymässä. Satamien investointisuunnitelmissa toimet, joilla vauhditetaan kuljetusmuotojen päästövähenemää, ovat etenemässä. Satamien osalta kyse on monista toimista, muun muassa investoinneista maasähkölaitteisiin, jotta alukset voivat kytkeytyä maasähköön satamassa ollessaan.

Suomen Satamaliiton tiedustelun mukaan maasähköinvestointien ajureina ovat valmistelussa olevan, pakottavan lainsäädännön ohella asiakastarpeet. Sekä varustamot että lastinantajina toimiva teollisuus odottavat satamilta maasähkön käyttömahdollisuutta jo hyvinkin pian.

-Lisäksi kehitystä kirittää satamayhtiöiden omat vastuullisuusohjelmat, toteaa Satamaliiton hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Ville Haapasaari Helsingin Satama Oy:stä.

Ville Haapasaari puhui vuotuisilla Satamapäivillä 21-22.9.2022 Joensuussa. Satamapäiville osallistuu noin 130 satamien ja satamaoperoinnin johtoa ja asiantuntijoita sekä satamien eri sidosryhmiä.

Maasähköinvestointien keskeiset epävarmuustekijät ovat rahoituksen saatavuus, investoinnin liiketaloudellinen kannattavuus, sähkötehojen riittävyys sekä standardien puute. Tiedusteluun vastanneista 22 satamayhtiöstä, 17 kantoi huolta investoinnin liiketaloudellisesta kannattavuudesta. Suhteellisesti suurin huoli liiketoiminnallisesta kannattavuudesta on nimenomaan ns. eurooppalaisen TEN-T satamaverkon kattavan verkon satamissa, joita on Manner-Suomen merirantaviivalla 10 kpl.

-Satamat Suomessa ovat halukkaita toteuttamaan investointeja, joilla rakennetaan vähähiilisen liikenteen tulevaisuutta. Satamien maasähköinvestoinneilla tulee kuitenkin olla liiketaloudellista järkeä. Investoinnit tehdään asiakkaita varten, ja niistä hyötyvät myös ympäröivä kaupunkiyhteisö. Nyt on tärkeää huolehtia siitä, että maasähkövelvoitteet vastaavat tarkoitustaan, ja että niihin voidaan kohdistaa investointia vauhdittavaa kansallista ympäristötukea. Tuesta hyötyvät nimenomaan satamien asiakkaat eri puolilla Suomea. Tällöin satamayhtiöt, jotka eivät pysty teknisistä syistä hyötymään EU:n liikenneohjelmien rahoitusinstrumenteista, pysyvät investointikehityksessä tasapuolisessa kilpailuasetelmassa muiden kanssa.

Vastanneista satamista valtaosa arvioi investointipäätösten johtavan maasähköinvestointiin 2-4 vuoden sisällä. Osalla vastanneista satamayhtiöistä maasähköä koskevat investointipäätökset ovat jo olemassa, ja siten on valmius käynnistää investoinnit kysynnän mukaan.

Suomen Satamaliitto ry:n jäsensatamien parissa toteuttamaan tiedusteluun vastasi 22 satamayhtiötä. Tällä hetkellä Manner-Suomessa on yhteensä 14 eurooppalaisen TEN-T (Trans-European-Network – Transport) liikenneverkon merisatamaa, joista 4 kuuluu ns. ydinverkkoon ja 10 ns. kattavaan verkkoon. Ahvenanmaalla on lisäksi kaksi TEN-T kattavan verkon satamaa, jotka eivät ole Suomen Satamaliitto ry:n jäseniä, eivätkä sen johdosta ole tiedusteluun vastanneiden joukossa.

Lisätietoja:

Suomen Satamaliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Ville Haapasaari, tel. 040-7098798

Toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä, Suomen Satamaliitto ry, Tel. 050-4707926