Yhdessä kohti vihreää tulevaisuutta: Suomi luomassa vihreään kasvuun ratkaisuja

Suomen Satamat ry (info a Satamaliitto.fi), 5.5.2023

Suomen Meriklusteri järjesti torstaina 27.4 Helsingin Clarionissa seminaarin ”Yhdessä kohti vihreää tulevaisuutta”, jossa alan ammattilaiset keskustelivat merenkulun vihreästä siirtymästä. Seminaarin keynote-puhujana toimi Maailman ilmatieteenjärjestön pääsihteeri Petteri Taalas sekä Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Minna Kivimäki.

Petteri Taalas korosti ilmastonmuutoksen kriittistä tilannetta ja sen vaikutuksia merenkulkuun. Ilmastonmuutoksen suunta käännetään päästöjä vähentämällä. Taalas muistutti, että epäonnistuminen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on yksi merkittävimmistä maailmantalouteen kohdistuvista riskeistä. Edelleen 85 % maailman energiatarpeesta tuotetaan fossiilisella energialla. Fossiilienergian käytöstä on päästävä eroon. Vaikka globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä vain pieni osa tulee laivaliikenteestä, on vihreä siirtymä väistämättömyys myös merenkulussa.

Merien ollessa hiilinielu, ne ovat merkittävässä asemassa ilmastonmuutoksessa. Planeetan lisälämmöstä 93 % sijaitsee merissä. Merenkuluun on saatava tehokkaita globaaleja keinoja päästöjen vähentämiseksi. Taalas huomioi myös, että uhkakuvien ohella on kuitenkin merkittävää se, että ilmastoystävällisten ratkaisujen globaalit markkinahinnat ovat laskemassa kysynnän kasvaessa. Yhä useammat maat ovat onnistuneet katkaisemaan yhteyden talouskasvun ja päästöjen välillä.


Image (15)

Maailman ilmatieteenjärjestön pääsihteeri Petteri Taalas

Toinen keynote-puhuja Minna Kivimäki nosti puheenvuorossaan esille kansainvälisen meriliikenteen keskeiset teemat. Keskeisiksi teemoiksi Kivimäki esitti kasvihuonepäästöjen vähentämisen, geopoliittisten jännitteiden vaikutuksen, osaavien merenkulkijoiden riittävyyden, polttoaineiden hintojen nousun sekä digitalisaation. Digitalisaatio tehostaa vihreää merenkulkua ja edistää myös sen turvallisuutta. Innovaatiomahdollisuuksia syntyy, kun kuluttajat haluavat yhä enemmän vihreitä ja kestäviä ratkaisuja. 

Tilaisuuden ensimmäisessä paneelikeskustelussa keskusteltiin meriklusterin vihreän siirtymän vauhdittamisesta sekä hiilineutraalien merikuljetusten saavuttamisesta. Paneelikeskustelussa keskustelivat Marko Mykkänen Oulun Satamasta, Patrik Rautaheimo Elomaticista sekä Mikki Koskinen ESL Shippingistä. Suomella on kasvava rooli merenkulun vihreässä siirtymässä. Ratkaisuille keskeistä on fossiilittomien polttoaineiden saanti. Digituotanto on avainroolissa päästöjen vähennykseen. Marko Mykkänen huomioi satamien keskeisen aseman energiamurroksessa, jossa on mahdollisuuksia myös uusiin liiketoimintamalleihin. Satamat raivaavat tietä vihreällä siirtymällä. Uudelta hallitukselta odotetaan vahvaa otetta, jolla satamien laajamittaisen sähköistämisen investoinnit saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä.

Image (13)

 Marko Mykkänen, Mikki Koskinen ja Patrik Rautaheimo

Tilaisuuden viimeisessä paneelikeskustelussa käsiteltiin sujuvan ja turvallisen talvimerenkulun tulevaisuutta. Paneelissa keskustelivat Maunu Visuri Arctialta, Virpi Anttila Väylävirastosta, Heikki Seppänen Outokumpu Shippingistä sekä Alina Koskela Metsäteollisuus Ry:stä. Sujuva meriliikenne on Suomen taloudelle keskeistä. Toimiva jäänmurtajakalusto on välttämättömyys merikuljetusten sujuvuuteen. Panelistit olivat yksimielisiä siitä, että seuraavassa hallitusohjelmassa tulisi olla päätös uusien jäänmurtajien tilauksesta. Jäänmurtajat ovat kriittistä infraa ja edellytys ympärivuotiselle ulkomaankaupalle. 

Tilaisuuden järjestivät Suomen Satamat ry:n kanssa Suomen Varustamot ry, Satamaoperaattorit ry sekä Meriteollisuus ry. Merenkulun säätiö rahoitti tilaisuutta.