Piia Karjalainen Suomen Satamien toimitusjohtajaksi

Suomen Satamat ry (info a Suomensatamat.fi), 23.10.2023

KTM Piia Karjalainen, 42, on nimitetty Suomen Satamat ry:n (ent. Suomen Satamaliitto ry) toimitusjohtajaksi 1.2.2024 alkaen. Karjalainen siirtyy tehtävään Keskuskauppakamarin johtavan liikenne- ja elinkeinopolitiikan asiantuntijan tehtävästä. 

Piia Karjalaisella on parinkymmenen vuoden laaja kokemus liikennepolitiikasta sekä kansallisesta ja EU-vaikuttamisesta. Hän on toiminut meriteollisuuden parissa vastatessaan Wärtsilän Voyage -toiminnon yhteiskuntasuhteista, kansainvälisen meriliikenteen lainsäädännön edunvalvonnasta ja strategisista kumppanuuksista. Aiemmin Karjalainen on ollut laatimassa mm. kansallista meriliikennestrategiaa liikenne- ja viestintäministeriössä ja työskennellyt Euroopan Parlamentissa liikenne-, ilmasto- ja energiapolitiikan parissa. Lisäksi hän on toiminut pääsihteerinä kansainvälisessä MaaS Alliance -järjestössä Brysselissä.

Piia Karjalainen seuraa Suomen Satamien toimitusjohtajan tehtävässään vuodesta 2012 toimialayhdistyksen johdossa toiminutta varatuomari Annaleena Mäkilää.

”Piia Karjalaisen monipuolinen osaaminen logistiikkakentässä ja edunvalvonnassa tarjoaa erinomaisen taustan Suomen Satamien toimitusjohtajan tehtävään”, toteaa Suomen Satamat ry:n hallituksen puheenjohtaja, Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari. ”On hienoa toivottaa hänet tervetulleeksi Suomen Satamien johtoon. Haluan jo tässä yhteydessä myös kiittää Annaleena Mäkilää erinomaisesta työstä Suomen satamien hyväksi.” Mäkilän aikana Suomen satamat siirtyivät kunnallisista laitoksista kaupallisiksi osakeyhtiöiksi samalla, kun satamapalveluiden markkinoiden avaamista vauhditettiin EU:n yhteisellä lainsäädännöllä. Samaan ajankohtaan sijoittui merkittävä muutos satamanpitämisen luvanvaraisuuden poistumisesta Suomessa. Toimitusjohtajakautensa aikana Mäkilä toimi myös Euroopan satamajärjestö ESPO:n puheenjohtajana, ja vauhditti osaltaan ymmärrystä digitalisaation merkityksestä liikenteen päästöjen vähentämisessä ja satamien investointitarpeista talouden energiamurroksessa. 

Satamien merkitys on korostunut kaikkialla EU:ssa niin pandemian rahti- ja matkustajamarkkinoille synnyttämän markkinahäiriön kuin Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan johdosta. Satamien merkitys kriittisenä infrastruktuurina korostuu lähivuosien politiikkatoimissa. Satamat ovat EU:ssa samoin kuin kansallisesti muuttumassa energiamurroksen myötä energiahubeiksi ja uusien vaihtoehtoisten käyttövoimien jakelu- ja tuotantopaikoiksi. Satamien EU-vaikuttamisen fokus on huomattavasti itse liikennejärjestelmään kohdistuvaa roolia laajempi.

Lisätietoja: Annaleena Mäkilä, puh. 050 470 7926; Piia Karjalainen, puh. 050 435 5604