Vuoden 2024 talousarviossa useita liikenneväyläkohteita

Suomen Satamat ry (info a Suomensatamat.fi), 7.11.2023

Petteri Orpon hallituksen ensimmäinen talousarvio vuodelle 2024 sekä kuluvan vuoden lisätalousarvio sisältävät useita satamien takamaayhteyksiä sujuvoittavia väylähankkeita. Eduskunta ryhtyy käsittelemään esityksiä.

Orpon hallitusohjelman sisältämä teollisuuspoliittinen linja on satamien kannalta myönteinen. Samalla liikenneväylät nähdään selkeästi talouden kilpailukykyä vahvistavassa roolissa.  
Vuoden 2024 talousarvioesitys painottaa tällä kertaa maapuolen väylien kunnossapitoa ja kehittämistä. Väylien kunnon heikkoa tilaa korjataan vahvalla 520 miljoonan euron korjausvelkapanostuksella, jota kohdennetaan etupainotteisesti 250 miljoonan euron määrällä jo heti ensimmäisessä talousarviossa. 
Vaikka liikennehallinnon kehysrahoitusta kavennetaan muiden hallinnonalojen lailla, väylien kehittämiseen panostetaan maan hallituksen linjaamalla 3 miljardin euron investointiohjelmalla. 
Samalla käynnistyy 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen parlamentaarisessa ohjausryhmässä liikenne- ja viestintäministeri Ranteen johdolla. 

Väylävirasto on julkistanut väylien kehittämisen ja kunnossapidon kohteista ja määrärahojen allokoinnista kattavan kalvokokonaisuuden, johon pääsee tutustumaan tästä.