Avoimuusrekisterin käyttöönotto voi edellyttää toimia myös satamayhtiöissä maaliskuun loppuun mennessä

Suomen Satamat ry (info a Suomensatamat.fi), 11.3.2024

Vuoden 2024 alussa tuli voimaan laki avoimuusrekisteristä. Laki velvoittaa yhteydenpitoa eduskuntaan tai ministeriöihin harjoittavia toimijoita (yritykset, yhdistykset, …) rekisteröitymään VTVn (Valtiontalouden tarkastusvirasto) ylläpitämään rekisteriin ja ilmoittamaan kootusti kaksi kertaa vuodessa vaikuttamispyrkimyksessä tehdyistä tapaamisista ja viestinnästä lainvalmistelijoiden ja päätöksentekijöiden suuntaan. Tämä velvoite koskee myös satamayhtiöitä, mikäli tällaista valtakunnallisen tason ministeriöihin tai eduskuntaan kohdistuvaa vaikuttamistoimintaa tehdään yli viisi kertaa vuodessa. On huomattava, että tähän viiteen kertaan tulee laskettavaksi mukaan muun ohella esimerkiksi Suomen Satamien ja muiden tahojen järjestämät vaikuttamistilaisuudet päättäjien kanssa, joten tuo viisi kertaa ylittynee melko helposti. Lisäksi vuodesta 2025 alkaen kerran vuodessa raportoitavaksi tulee vaikuttamistoiminnan volyymiin liittyviä taloudellisia tietoja.

Satamayhtiöiden osalta voi tässä yhteydessä nousta esiin kysymyksiä liittyen tilanteisiin, jossa kansanedustaja toimii satamayhtiön hallituksen jäsenenä. Asiaa on selvitetty erikseen VTVn kanssa, ja saatu seuraava vastaus: ”Yleisesti ottaen kaksois-/kolmoisrooleissa lähtökohtaisena ohjeena on tunnistaa rooli, jossa päättäjää tavataan, eli missä roolissa vaikuttamisen kohde on paikalla. Kuitenkin, kynnys tulkita henkilö ensisijassa kansanedustajaksi on matala, eli jos asiasta on epävarmuutta, kannattaa ennemmin tulkita hänet kansanedustajaksi kuin jossakin toisessa roolissa toimivaksi. Kansanedustaja (tai muu vaikuttamistoiminnan kohde) toimii hallituksen jäsenenä ja vastaa yhdistyksen toiminnasta samalla tavalla kuin hallituksen muut jäsenet (yhdistyslaki). Tässä tehtävässä hallituksen jäsenenä kansanedustaja (tai muu lain tarkoittama vaikuttamistoiminnan kohde) ei ole laissa tarkoitettu vaikuttamisen kohde.”

Rekisteröityminen avoimuusrekisteriä ylläpitävän VTVn järjestelmään tulee tehdä maaliskuun loppuun 2024 mennessä ja lisäksi 1.4. alkaen vaikuttamistoiminnasta tulee järjestää sisäinen seuranta, jotta raportointi järjestyy jatkossa vaatimusten mukaisesti. Suosittelemme tutustumaan avoimuusrekisteriä koskevaan ohjeistukseen VTV:n sivuilla: Etusivu - Avoimuusrekisteri. Asiasta järjestetään myös varsin kattavia infowebinaareja, esim. 14.3. Lisätietoa löytyy täältä: Kevään 2024 webinaarit ja tukiklinikat - Avoimuusrekisteri.