Satama-ala saanut tukea turvallisuusselvityksiä koskevalle näkemykselleen

Suomen Satamat ry (info a Suomensatamat.fi), 12.3.2024

Yhdistys on työskennellyt viime kuukaudet turvatoimilakiin esitettyjen, turvallisuusselvitysten teettämisen vaatimuksen uudelleen muotoilemiseksi. Satamanpidon, mutta myös satamaoperoinnin näkemys asiassa on ollut yksiselitteinen: kukin yritys hakee ja hallinnoi omat turvallisuusselvityksensä.

Turvatoimilain muutos sallisi perusmuotoisten turselien hakemisen satamissa kansallisen tason kriittisen tiedon suojaamiseksi. Itse tavoitetta ei alalla vastusteta, vaan lakiluonnoksen esittämää tapaa, jossa satamapitäjä vastaisi alueella toimivien yritysten lupien hakemisesta.

Yhdistys on neuvotellut oikeusministeriön valmistelijoiden kanssa CER-direktiivin toimeenpanoon liitetyn turvallisuusselvityspaketin valmistelusta ja saanut vahvaa tukea muutosesitykselleen yrityskohtaisista prosesseista Elinkeinoelämän keskusliitosta. Valmistelijat ovat saaneet yhdistykseltä turvatoimilain muuttamiseen vaihtoehtoisen muotoilun, joka vastuuttaa satamanpitäjiä sekä satamassa toimivia ahtaus- ja logistiikka-alan yrityksiä kutakin erikseen.

Perusmuotoinen tursel liittyy tiedon suojaamiseen. Satamatoiminnan yleinen työnjako satamanpidon ja operoinnin kesken, kummankin omine kriittisine tietoineen tukee myös muuttamisen vaatimusta. Kriittisten tietojen ja ennen kaikkea järjestelmien hallinnan vastuut ovat kunkin yrityksen sisäisiä asioita ja niiden tulee voida tietää turselin mahdollisesti esiin nostamista henkilöriskeistä ja päättää tarvittavista muutoksista heille työskentelevien henkilöiden työnkuvassa.

Yhdistys on antanut asiassa myös virallisen lausunnon asiasta 4.3.2024 CER-direktiivin eli yhteiskunnan kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvyn vahvistamisen toimeenpanon yhteydessä, johon on kytketty myös turvallisuusselvityslain ja satamien turvatoimilain muuttaminen.

Hallituksen esitys asiassa eduskunnalle tulisi antaa kevätistuntokauden aikana lain voimaansaattamiseksi direktiivin edellyttämään määräpäivään 18.10.2024 mennessä. Yhdistys seuraa asian etenemistä.