Valmistautuminen maasähköhankkeisiin

Suomen Satamaliitto ry (info a Satamaliitto.fi), 5.10.2022

Vihreän siirtymän palettiin sisältyy maasähkön käyttäminen satamakäynnin aikana. EU:ssa valmistelun loppuvaiheissa olevat AFIR-asetus ja FuelEU-direktiivi tuovat velvoitteita osalle satamia ja aluksia, mutta keväällä jäsensatamille tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että markkinakysyntää ilmenee myös säännösten soveltamisalan ulkopuolelta.

Maasähköliitäntä ei ole suoraan hyllyltä noukittava hanke, minkä vuoksi liiton Ympäristö- ja Satamaturvallisuustyöryhmät aloittavat 6.10. aiheeseen perehtymisen yhdessä. Se on alku yhteisten kokousten sarjalle, jossa aihetta käsittelevät alan asiantuntijat. Ensimmäisessä kokouksessa alustavat Helsingin Satama Oy:n projekti-insinööri Sanna Supponen sekä Helen Sähköverkot Oy:n suurasiakasvastaava Matti Heikkinen.

Kiinnostaako aihe? Ilmoittaudu kirsti.tarnanen-sariola a satamaliitto.fi ja saat tiedon kokouksista.